Đề tài Phân tích mô hình sản xuất kinh doanh tại làng nghề Ninh Hiệp

LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Làng nghề thủ công là một phần không thể thiếu của làng xã nông nghiệp cổ truyền, vì nó phản ánh đầy đủ thuộc tính tự cung, tự cấp và tính khép kín cố hữu của làng xã nông nghiệp. Mặt khác, làng nghề lại biểu hiện tính năng động, sáng tạo của người nông dân trong quá trình thích ứng với điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội nhất định. Ban đầu, các sản phẩm của nghề thủ công khi sản xuất ra là để đáp ứng nhu cầu thường ngày của từng gia đình, sau đó mới trao đổi trong cộng đồng làng xã. Sau này chuyên môn hóa hình thành lên các làng nghề, phường hội nghề và việc trao đổi mở rộng hơn. Ngày nay, làng nghề Việt Nam đang đứng trước các vấn đề sau: 1) Nhiều làng nghề đã biến mất do không còn nhu cầu sử dụng lẫn thị trường. 2) Nhiều làng nghề đáng đứng trước nguy cơ mai một bởi thị trường co lại và nhu cầu ít ỏi của một bộ phận người tiêu dùng. 3) Các vấn đề tiêu cực ở làng nghề như ô nhiễm môi trường, xử lý vấn đề việc làm cho lao động, Từ năm 1997, đã có một đoàn chuyên gia xã hội học tới Ninh Hiệp dưới sự tài trợ của tập đoàn Toyota Nhật Bản để nghiên cứu về Ninh Hiệp như một làng nghề điển hình của việc phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam. Sau chuyến khảo sát, đoàn xã hội học này có xuất bản cuốn “Ninh Hiệp truyền thống và phát triển” là một nghiên cứu về sự phát triển của làng và đưa ra những kiến nghị để sự phát triển đó bền vững. Sinh ra và lớn lên ở Ninh Hiệp, từ nhỏ được quan sát sự thay đổi của quê hương cũng như sự phát triển của nền kinh tế theo mô hình hộ gia đình. Tác giả tin rằng mình có lợi thế trong việc tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích mô hình sản xuất kinh doanh tại làng nghề Ninh Hiệp” góp nhỏ bé vào những nghiên cứu trước đó về mô hình làng nghề tại Việt Nam. Chương I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM 1. Khái niệm về làng nghề và mô hình sản xuất kinh doanh của làng nghề 1.1 Khái niệm làng nghề: 1.2 Khái niệm mô hình sản xuất kinh doanh của làng nghề: 2. Phân loại các mô hình sản xuất kinh doanh của làng nghề tại Việt Nam: 2.1 Phân loại mô hình làng nghề theo chủng loại sản phẩm: 2.2 Phân loại mô hình làng nghề theo số lượng chủng loại sản phẩm: 3. Hướng tiếp cận để phân tích mô hình sản xuất kinh doanh của làng nghề: 3.1 Hướng tiếp cận từ sự ảnh hưởng của mô hình sản xuất kinh doanh của làng nghề tới mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội: 3.1.1 Ý nghĩa của làng nghề tới mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội: 3.1.2 Tiếp cận vấn đề theo hướng mối tương quan giữa mô hình sản xuất kinh doanh của làng nghề tới mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội: lý thuyết quản trị và xã hội học. 3.2: Hướng tiếp cận theo các phân tích quản trị học và xã hội học: Chương II: MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI LÀNG NGHỀ NINH HIỆP 1. Phân tích mô hình sản xuất kinh doanh tại làng nghề Ninh Hiệp 1.1. Mô hình sản xuất, kinh doanh đa nghề của làng Ninh Hiệp 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển làng đa nghề Ninh Hiệp. 1.1.2 Phân tích cơ cấu ngành nghề tại làng nghề Ninh Hiệp 1.1.3 Mô hình sản xuất kinh doanh hộ gia đình tại Ninh Hiệp 1.2 Mô hình sản xuất, kinh doanh của từng ngành: 1.2.1 Mô hình sản xuất, kinh doanh hàng may mặc tại Ninh Hiệp. 1.2.2 Mô hình ngành sản xuất, chế biến và kinh doanh thuốc Đông Y. 1.2.2 Sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ trong thời gian gần đây. NGÀNH DỊCH VỤ TẠI NINH HIỆP 2. Điểm mạnh và những vấn đề còn tồn tại của mô hình sản xuất kinh doanh đa nghề tại làng nghề Ninh Hiệp 2.1 Những điểm mạnh của mô hình làng đa nghề Ninh Hiệp 2.1.1 Điểm mạnh của mô hình đa nghề. 2.1.2 Mô hình sản xuất hộ gia đình 2.1.3 Giới thiệu các điểm mạnh không đến từ mô hình kinh doanh 2.2. Những vấn đề còn tồn tại của mô hình làng nghề Ninh Hiệp 2.2.1 Những tác động xấu tới môi trường và xã hội 2.2.2 Chưa phát huy được hết tiềm năng về du lịch và dịch vụ Chương III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VÀ CẢI THIỆN MÔ HÌNH SẢN XUẤT TẠI LÀNG NGHỀ NINH HIỆP 1. Kinh nghiệm từ một số mô hình làng nghề Việt Nam và trên thế giới 1.1 Kinh nghiệm từ các làng nghề Việt Nam 1.2 Mô hình xí nghiệp hương trấn tại Trung Quốc: 1.3 Mô hình “One village, one product” của Morihiko Hiramatsu 2. Một số đề xuất để đẩy mạnh phát triển làng nghề Ninh Hiệp 2.1 Gói giải pháp vĩ mô hỗ trợ phát triển làng nghề 2.1.1 Vấn đề tiếp cận nguồn vốn: 2.1.2 Vấn đề hỗ trợ xúc tiến thương mại: 2.1.3 Hỗ trợ đào tạo dậy nghề và giải quyết vấn đề môi trường: 2.2 Gói giải pháp nội tại, chủ động thay đổi mô hình làng nghề. Xây dựng mô hình làng nghề kết hợp giữa thương mại, sản xuất và dịch vụ. Trong đó chú trọng phát triển theo hướng sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng và dịch vụ du lịch. 2.2.2 Phát triển dịch vụ du lịch: 2.2.3 Xây dựng mô hình làng nghề kết hợp giữa thương mại, sản xuất và dịch vụ. TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY