Đề tài Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1 1.1 Lý do chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 2 1.3.1 Phạm vi không gian 2 1.3.2 Phạm vi thời gian .2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 2.1 Cơ sở lý luận 3 2.1.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại 3 2.1.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng .5 2.1.3 Các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng .7 2.1.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM 9 2.1.5 Phân tích ma trận SWOT 14 2.2. Phương pháp nghiên cứu .16 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .16 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 16 Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ .17 3.1. Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) .17 3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 17 3.1.2 Phương hướng phát triển 18 3.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng 19 3.2.1 Huy động tiền gửi 19 3.2.2 Hoạt động cho vay .19 3.2.3 Kinh doanh mua bán ngoại tệ .20 3.2.4 Nhận ủy thác đầu tư và tài trợ các dự án đầu tư 20 3.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ 20 3.3.1 Sơ đồ tổ chức .20 3.3.2 Chức năng của các phòng ban 21 3.3.3 Nhận xét về cơ cấu tổ chức 23 3.4 Phân tích sơ lược về cơ cấu nguồn vốn và tài sản tại MHB Cần Thơ 23 3.4.1 Cơ cấu nguồn vốn 23 3.4.2 Cơ cấu tài sản .26 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CẦN THƠ .29 4.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB – Chi nhánh Cần Thơ 29 4.1.1 Phân tích tình hình lợi nhuận 29 4.1.2 Tình hình thu nhập .33 4.1.3 Phân tích tình hình chi phí 37 4.1.4 Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng .42 4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB – Chi nhánh Cần Thơ .46 4.2.1 Điểm manh và điểm yếu của ngân hàng .46 4.2.2 Cơ hội và thách thức 49 4.2.3 Phân tích ma trận Swot .52 Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ .54 5.1 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn 54 5.2 Giải pháp về tình hình cho vay .55 5.3 Tăng cường quản lý rủi ro 55 5.3.1 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 55 5.3.2 Phân tích kỹ về khách hàng trước khi cho vay 56 5.3.3 Thực hiện bảo hiểm tín dụng 57 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .58 6.1. Kết Luận 58 6.2. Kiến nghị 59 6.2.1 Đối với Ngân hàng .59 6.2.2 Đối với các cơ quan Nhà Nước 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY