Đề tài Phân tích hoạt động xuất khẩu cá tra, basa của công ty cổ phần thủy sản cafatex vào thị trường EU

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: - Phân tích tình hình xuất khẩu cá tra, basa của công ty trong những năm gần đây đồng thời đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩu đó. - Phân tích các nhân tố của thị trường ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty bao gồm các nhân tố chủ quan và các nhân tố khách quan. Đánh giá những nhân tố thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng ở hiện tại và tương lai. Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm làm gia tăng giá trị và hiệu quả xuất khẩu cá Tra, Basa của công ty trong những năm tới. III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH: 1. Phương pháp thu thập số liệu: Các số liệu và dữ liệu liên quan đến quá trình phân tích được thu thập chủ yếu trong các báo cáo tài chính, báo cáo xuất khẩu của công ty, tạp chí thủy sản, từ nguồn internet, đồng thời, thông qua việc ghi nhận các nhận xét, các đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty do các phòng ban cung cấp. 2. Phương pháp phân tích - Thu thập thông tin dữ liệu liên quan đến thị trường và kết quả xuất khẩu cá tra, basa, của công ty cafatex và của việt nam trong những năm gần đây và những thông tin định hướng cho những năm kế tiếp. - Phương pháp so sánh là phương pháp sử dụng phổ biến nhất nhằm so sánh đối chiếu các chỉ tiêu, kết quả. Trên cơ sở đó đánh giá được những vấn đề thực hiện được và chưa thực hiện được, nhằm xác định nguyên nhân và tìm ra giải pháp tối ưu nhất. - Phương pháp số tuyệt đối và số tương đối. - Phương pháp đồ thị và biểu đồ để phân tích mối quan hệ, mức độ biến động cũng như sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu phân tích. IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Trong phạm vi nội dung nghiên cứu của bài luận văn này, em chỉ tập trung vào phân tích hoạt động xuất khẩu cá tra, cá basa của công ty cổ phần thủy sản Cafatex trên cơ sở tổng hợp và phân tích số liệu xuất khẩu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của giai đoạn từ năm 2003 đến 2005. Từ đó, đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xuất khẩu cá tra, basa của công ty trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY