Đề tài Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tuấn Đạt trong giai đoạn 2007 - 2009

Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như hiện nay thì vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đang là vấn đề được cần được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Việc phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp hiểu rõ hơn những khó khăn cũng như những thuận lợi của doanh nghiệp mình, từ đó có những biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chính vì vậy đề tài “ Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tuấn Đạt trong giai đoạn 2007 - 2009” đã hệ thống hóa được một số vấn đề cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như ảnh hưởng của các chỉ tiêu hiệu quả đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tuấn Đạt trong thời gian 2007 -2009. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới. Cụ thể: Thứ nhất: Đề tài đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh, vận dụng lý luận này để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tuấn Đạt trong giai đoạn 2007 - 2009. Thứ hai: Quá trình phân tích đề tài đã khái quát được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tuấn Đạt trong giai đoạn 2007 - 2009 như sau: Về kết quả sản xuất kinh doanh: Nhìn chung trong giai đoạn 2007 - 2009 kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tuấn Đạt tăng qua các năm, trong đó năm 2009 là năm có tốc độ tăng nhanh nhất. Trong cả giai đoạn ngiên cứu cả doanh thu và chi phi của doanh nghiệp đều tăng, tuy nhiên doanh thu tăng với tốc độ nhanh hơn ch

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY