Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp dầu khí 1

Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu: Do hạn chế về mặt thời gian (luận văn chỉ nghiên cứu trong thời gian 4 tháng) cũng như về kiến thức nên đề tài này còn có những vấn đề chưa được giải quyết một cách triệt để. Sau đây tôi xin đề nghị một số vấn đề để các bạn đọc tiếp tục nghiên cứu nhằm làm cho đề tài này trở nên hoàn thiện hơn: - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về hiệu quả, cần phân biệt rỏ hơn nữa về hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế xã hội. Hiệu quả là chỉ tiêu tương đối hay tuyệt đối.v.v. - Tìm hiểu vấn đề hiệu quả với những đặc trưng riêng của ngành xây dựng, như thế sẽ làm cho đề tài này sâu sắc và bám sát thực tế hơn. - Cần nêu rỏ quan điểm cá nhân trong vấn dề nâng cao hiệu quả ở công ty: Thực hiện hiệu quả trước mắt hay hiệu quả lâu dài? Hiệu quả tổng hợp, hiệu quả cụ thể như thế nào? - Thu thập số liệu đầy đủ và trong phạm vi dài hơn để có thể tình toán được ccác chỉ tiêu như IC,VA từ đó có thể dự đoán được VA, DT, LN, GO bằng các mô hình khác nhau, làm cơ sở định hướng cho sự phát triển của công ty. Đại học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY