Đề tài Phân tích hệ thống kho hàng của Amazon

MỤC LỤC I. CƠ SỞ LÝ LUẬN2 1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của kho hàng. 2 1.1.1. Khái niệm2 1.1.2. Vai trò. 2 1.1.3. Chức năng. 2 1.2. Hệ thống bảo quản và phân loại kho hàng hóa. 2 1.2.1. Hệ thống bảo quản. 2 1.2.2. Phân loại kho. 3 1.3. Các quyết định cơ bản của quản trị kho và quá trình nghiệp vụ kho. 4 1.3.1. Các quyết định quản trị kho. 4 1.3.2. Nghiệp vụ kho. 4 II. DOANH NGHIỆP THỰC TẾ- AMAZON.COM . 6 2.1. Giới thiệu về Amazon.com6 2.2. Hệ thống kho hàng của Amazon. 6 2.2.1. Giới thiệu khái quát hệ thống kho hàng của Amazon. 6 2.2.2. Phân tích hệ thống kho hàng của Amazon. 7 2.2.3. Nhận xét của nhóm về ưu nhược điểm của hệ thống kho hàng. 12 2.2. Lợi thế cạnh tranh trong thương mại điện tử. 13 2.2.1. Lợi thế cạnh tranh của Amazon. 13 2.2.2. Amazon và các doanh nghiệp trực tuyến khác:17 III. KẾT LUẬN19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY