Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh của Mobifone

PHIẾU PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP 1. Giới thiệu chung về Mobifone 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI : 2.1 (Các) Ngành kinh doanh của doanh nghiệp : 2.2. Tác động của nhân tố vĩ mô 2.2.1 Nhân tố kinh tế. 2.2.3 Nhân tố công nghệ 2.2.4 Nhân tố chính trị pháp luật 2.3 Đánh giá cường độ cạnh tranh 2.4 Xác định các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành (KFS) : 3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG : 3.1 Sản phẩm chủ yếu : 3.2 Xác định các năng lực cạnh tranh 1, Cải thiện chất lượng, dung lượng mạng lưới 2, Phát triển dịch vụ gia tăng giá trị: 3.3 Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp 3.4 Thiết lập mô thức TOWS (Định hướng chiến lược) : 4. CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP : 4.1 Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp 4.1.2 Chiến lược khác biệt hóa 4.1.3 Chiến lược tập trung 4.2 Chiến lược tăng trưởng + Các chính sách triển khai 4.2.1 Chiến lược chuyên môn hóa 4.2.2 Chiến lược đa dạng hóa 4.2.3 Chiến lược cường độ 4.2.4 Chiến lược liên minh, hợp tác, M&A 5. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP : 5.1 Loại hình cấu trúc tổ chức : 5.2 Phong cách lãnh đạo chiến lược Giá trị cốt lõi của Công ty 5.3 Một số nhận xét về văn hóa doanh nghiêp :

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY