Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty thương mại Hà Nội

I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI II.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 1. Đặc điểm thị trường bán lẻ Việt Nam a. Môi trường kinh tế - Thuận lợi - Khó khăn b. Nhóm nhân tố về pháp luật và quản lý nhà nước c. Nhóm các yếu tố về văn hoá - xã hội – dân chủ : d. Các mối quan hệ về công nghệ và tự nhiên 3.Đánh giá cường độ cạnh tranh a.Tồn tại các rào cản ra nhập ngành b. Quyền lực thương lượng từ phía các nhà cung ứng c.Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng d. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện tại trong ngành e.Đe dọa từ các sản phẩm thay thế 4.Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành (KFS) III.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG : 1. Các đặc tính chung của ngành thương mại – dịch vụ Việt Nam 2. Các lực lượng cạnh tranh trong ngành : * Đối thủ cạnh tranh : * Phân tích khách hàng * Phân tích nhà cung cấp * Phân tích các đối thủ tiềm ẩn : * Sản phẩm thay thế : 3.Đánh giá các nguồn lực, năng lực dựa trên chuỗi giá trị của Hapro Ø Hoạt động cơ bản : a. Hậu cần đầu vào b. Maketing và bán hàng c. Hậu cần đầu ra Ø Hoạt động bổ trợ a. Phát triển công nghệ b. Quản trị nguồn nhân lực c. Cơ sở hạ tầng 4. Xác định các năng lực cạnh tranh IV.CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA HAPRO 1.Chiến lược cạnh tranh và các chính sách triển khai a.Chiến lược dẫn đầu về chi phí b.Chiến lược chuyên môn hóa c.Chiến lược đa dạng hóa. d.Chiến lược liên minh, hợp tác 2. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 1. Loại hình cấu trúc tổ chức 2. Phong cách lãnh đạo chiến lược Định hướng con người 3.Một số nhận xét về văn hóa doanh nghiêp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY