Đề tài Phân tích chiến lược đối với ngân hàng ABC

Bài thảo luận nhóm I. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần ACB: 1.1. Giới thiệu về ngân hàng ACB 1.2. Ngành nghề knh doanh và các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU) của Ngân hàng ACB 1.3. Tầm nhìn và sứ mạng kinh doanh của ngân hàng ACB 1.4. Mục tiêu chiến lược 1.5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của ACB trong những năm gần đây II.Phân tích môi trường bên ngoài 2.1. Các nghành kinh doanh của doanh nghiệp 2.2. Tốc độ tăng trưởng ngành 2.3. Tác động của môi trường vĩ mô đến ngành ngân hàng a. Nhân tố kinh tế b. Nhân tố chính trị - pháp luật c. Nhân tố công nghệ d. Nhân tố văn hoá - xã hội Mô thức EFAS 2.4. Đánh giá cường độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng *. Tồn tại các rào cản ra nhập nghành *. Nguy cơ từ các ngân hàng mới *. Nguy cơ bị thay thế *. Quyền lực của khách hàng *. Cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành 2.5. Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành(KFS): III. Phân tích môi trường bên trong: 3.1. Sản phẩm chủ yếu của ACB 3.2. Thị trường của ngân hàng ACB 3.3. Đánh giá nguồn lực, năng lực của ngân hàng ACB dựa trên chuỗi giá trị 3.4. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng ACB 3.5. Vị thế cạnh tranh của của ngân hàng ACB IV. Chiến lược của doanh nghiệp 4.1. Chiến lược cạnh tranh 4.2. Chiến lược tăng trưởng V. Đánh giá tổ chức doanh nghiệp 5.1. Loại hình cấu trúc tổ chức 5.2. Phong cách lãnh đạo chiến lược 5.3. Văn hoá doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY