Đề tài Phân tích các nhân tố của môi trường vĩ mô và vi mô nhằm làm rõ ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến ngành dịch vụ du lịch quốc tế

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài : Việt Nam là một trong những địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần đây, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) đã nêu tên Việt Nam là địa điểm du lịch đang tăng trưởng nhanh đứng hàng thứ tư thế giới Trong năm 2008, Việt Nam đã tiếp đón khoảng 4,25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng khoảng 2% so với năm 2007. Tổng số du khách Việt Nam ra nước ngoài cũng đạt mức cao kỷ lục trong năm 2008.Với mức đóng góp của ngành du lịch vào GDP quốc gia ngày càng tăng,Việt Nam nhận thức rõ vị thế quan trọng của ngành công nghiệp không khói này, đang từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, ngành này khá nhạy cảm với những biến đổi của các nhân tố môi trường vĩ mô và vi mô nhất là khi toàn cầu hóa hiện nay đang là xu thế tất yếu của thế giới. Việc Việt Nam tham gia tự do hóa thương mại đã mở ra cơ hội và thách thức cho ngành dịch vụ du lịch quốc tế. Bởi vậy việc đánh giá, phân tích tầm ảnh hưởng của sự hội nhập kinh tế, quá trình tự do hóa thương mại sẽ là một bước quan trọng nhằm thúc đẩy bước đi của ngành dịch vụ du lịch. Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định là công ty kinh doanh dịch vụ du lịch quốc tế được bình chọn là thương hiệu lữ hành hàng đầu Việt Nam. Trong giai đoạn toàn cầu hóa, Công ty đang chịu sự tác động tích cực và tiêu cực của việc hội nhập và tự do hóa thương mại. Đứng trước tình hình đó, Công ty cần nhận thức ảnh hưởng của các nhân tố của môi trường vĩ mô và vi mô tới hoạt động kinh doanh. Kết hợp cơ sở lập luận và thực trạng của Công ty Cổ phần Du lịch Tân Đinh em xin đưa ra một số phân tích các nhân tố của môi trường vĩ mô và vi mô nhằm làm rõ ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến ngành dịch vụ du lịch quốc tế nói chung và Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định nói riêng. Qua đó đưa ra một số giải pháp phát huy cơ hội và hạn chế thách thức trong môi trường hiện tại. 2. Mục đích của việc nghiên cứu : Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch quốc tế. Qua đánh giá mức độ tác động của các nhân tố của môi trường vi mô và vĩ mô đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch quốc tế, Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế những bất lợi và phát huy những thuận lợi trong lĩnh vực kinh doanh này. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : - Đối tượng : Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch quốc tế tại Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định. - Phạm vi : Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định từ năm 2007 đến năm 2010 4. Kết cấu của bài tiểu luận : Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, bài tiểu luận được trình bày trong ba phần . Các nội dung chính được thiết kế theo trình tự sau đây : Phần 1.Tổng quan về tác động của quá trình tự do hóa thương mại đến dịch vụ du lịch quốc tế Phần 2 : Phân tích thực trạng kinh doanh quốc tế của Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định trong quá trình tự do hóa thương mại Phần 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định trong thời gian tới. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1.Tính cấp thiết của đề tài : 1 2. Mục đích của việc nghiên cứu: 1 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 1 4. Kết cấu của bài tiểu luận: 1 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI ĐẾN DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ 3 Hướng phân tích : 1.Tổng quan về quá trình tự do hóa thương mại 3 1.1 Tự do hóa thương mại là gì 3 1.2 Vai trò của tự do hóa thương mại 3 2. Tổng quan về dịch vụ du lịch quốc tế 5 2.1. Khái niệm về dịch vụ 5 2.2. Khái niệm về du lịch 5 2.3. Khái niệm về dịch vụ du lịch 5 2.4. Khái niệm về dịch vụ du lịch quốc tế 6 2.5.Vai trò của dịch vụ du lịch quốc tế 6 2.5.1. Đối với nền kinh tế thế giới 6 2.5.2. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia 6 2.5.3. Đối với doanh nghiệp 7 3. Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến dịch vụ du lịch quốc tế 7 3.1. Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến dịch vụ du lịch quốc tế qua các nhân tố của môi trường vĩ mô 7 3.1.1 Môi trường kinh tế 7 3.1.2. Môi trường văn hóa 8 3.1.3. Môi trường chính trị - luật pháp 9 3.1.4. Môi trường công nghệ 10 3.2. Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến dịch vụ du lịch quốc tế qua các nhân tố của môi trường vi mô 10 3.2.1. Cạnh tranh 10 3.2.2. Khách hàng 11 PHẦN 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TÂN ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TRONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 12 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định 12 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 12 1.2. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 13 2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định 13 3. Nhận xét chung về cơ hội và thách thức trong quá trình tự do hóa thương mại của doanh nghiệp 13 3.1. Cơ hội đối với doanh nghiệp 17 3.2. Thách thức đối với doanh nghiệp 17 PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DU LỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TÂN ĐỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI 18 1. Giải pháp để phát huy cơ hội 18 2. Giải pháp để hạn chế thách thức 18 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY