Đề tài Phân tích các công cụ điều chỉnh xuất nhập khẩu của EU và đề xuất hướng đi cho xuất khẩu Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU 1. Quá trình hình thành và phát triển của EU 2. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của EU 3. Một số đặc điểm nổi bật của thị trường chung Châu Âu 3.1 Quy mô dân số 3.2 Tập quán và thị hiếu tiêu dùng 3.3 Chính sách thương mại 3.3.1 Chính sách thương mại nội khối 3.3.2 Chính sách ngoại thương của EU CHƯƠNG II - CÁC CHÍNH SÁCH, CÔNG CỤ ĐIỀU CHỈNH NHẬP KHẨU CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU 1. Chính sách thuế quan 1.1 Chính sách thuế quan cho các quốc gia đang phát triển 1.2. Chính sách thuế quan cho các quốc gia trong Liên minh Châu Âu 2 Chính sách phi thuế quan 2.1 Hạn ngạch 2.2 Hàng rào kỹ thuật 2.3 Chính sách chống bán phá giá. 2.4 Các biện pháp về quản lý hành chính 2.5 Biện pháp thể chế, quản lý nhập khẩu 2.6. Chính sách tỷ giá hối đoái CHƯƠNG III - ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐI CHO XUẤT KHẨU VIỆT NAM 1. Các biện pháp nhằm khuyến khích đầu tư. 1.1 Các biện pháp khuyến khích đầu tư trong nước. 1. 2 Các biện pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.2.1 Đa dạng hoá các hình thức thu hút vốn nước ngoài. 1.2.2 Tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư. a. Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến tới xây dựng một luật đầu tư chung: b. Nghiên cứu sửa đổi, bổ xung luật pháp, chính sách và thủ tục, tạo thận lợi cho hoạt động FDI. 1.2.3 Nâng cao hiệu quả và năng lực điều hành hoạt động FDI. 2. Các biện pháp về tài chính tín dụng. 3. Biện pháp đa dạng hoá chủ thể kinh doanh. 4. Các vấn đề chất lượng, thị trường và xúc tiến thương mại. 4.1 Nâng cao chất lượng hàng hoá xuất khẩu. 4.2 Thành lập trung tâm xúc tiến thương mại Việt nam. 4.3 Quỹ khen thưởng xuất khẩu. 4.4 Thương mại cân bằng qua thương lượng. 5. Cải cách thủ tục hành chính. 5.1 Khuyến khích đầu tư vào khu chế xuất, khu công nghiệp, bằng thủ tục và dịch vụ một cửa. 5.2 Đơn giản hoá thủ tục gia công. 5.3 Công khai hoá các văn bản pháp luật. 5.4 Rà soát các thủ tục hành chính. 5.5 Quyền khiếu kiện. 5.6 Mã hàng hoá thuộc diện quản lý 5.7 Tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY