Đề tài Phân tích ảnh hưởng của quá trình tự do hóa thương mại đến Công ty cổ phần VINAFCO

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Vận tải là một trong những lĩnh vực sẽ gặp nhiều cạnh tranh nhất khi Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế Giơí (WTO). Đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải đường biển. Vận tải biển là một bộ phận rất quan trọng trong kinh tế hàng hải nói riêng và kinh tế biển nói chung. 3 năm qua, vận tải biển nước ta có một bước phát triển nhanh trong việc xây dựng phát triển đội tàu biển và phát triển hệ thống dịch vụ cảng biển góp phần nâng thị phần vận tải của ngành lên 18,5% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu. Việt nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và cam kết mở cửa trên nhiều lĩnh vực đã làm cho nghành vận tải phát triển hơn. Việc nghiên cứu tự do hóa thương mại góp phần nâng cao hiệu quả trong vận tải, đặc biệt là vận tải đường biển. Trong phạm vi đề tài “Phân tích ảnh hưởng của quá trình tự do hóa thương mại đến Công ty cổ phần VINAFCO” này, tôi đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong quá trình tự do hóa thương mại từ đó đưa ra các vấn đề khắc phục hạn chế, giải quyết tốt hơn các vấn đề thuộc lĩnh vực này MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 1 3. Đối tượng và phạm vi 2 4. Kết cấu 2 CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ. 3 1.1. Đặc điểm của vận tải biển quốc tế 3 1.2. Vai trò của vận tải biển quốc tế 6 1.3. Các cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ vận tải biển khi gia nhập WTO 7 1.4. Ảnh hưởng của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới với vận tải biển của Việt Nam 8 1.4.1. Tác động thuận lợi đến vận tải biển 8 1.4.2. Tác động bất lợi đến vận tải biển 9 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO 11 2.1. Giới thiệu chung về công ty 11 2.2. Thực trạng ảnh hưởng của quá trình tự do hóa thương mại tới công ty cổ phần Vinafco theo hướng thuận lợi và bất lợi 12 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢ PHÁP ĐỂ TẬN DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỒNG THỜI KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT LỢI CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO. 16 3.1. Giải pháp của chính phủ 16 3.2. Giải pháp của doanh nghiệp 16 KẾT LUẬN 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY