Đề tài Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho mặt hàng áo dài của nhà may Ngân An

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG MAY MẶC VIỆT NAM 1. Những đặc điểm chủ yếu của thị trường may mặc Việt Nam. 1.1 Đặc điểm nhu cầu. 1.2 Cung thị trường may mặc ở Việt Nam. 2. Phân đoạn thị trường hàng may mặc Việt Nam. 2.1 Thế nào là phân đoạn thị trường. 2.2 Các tiêu thức có thể sử dụng để phân đoạn thị trường hàng may mặc Việt Nam. 3. Một số vấn đề về lựa chọn thị trường mục tiêu cho các Công ty may. I. NHÀ MAY NGÂN AN VÀ MẶT HÀNG ÁO DÀI 1. Nhà may Ngân An và lĩnh vực hoạt động. 2. Mục tiêu và khả năng của Công ty. 3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho Ngân An. 3.1 Các tiêu thức nhà may sử dụng để phân đoạn thị trường. 3.2 Cách thức phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. 3.3 Những chiến lược Marketing của Công ty. II. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MAY NGÂN AN TRÊN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU ĐÃ CHỌN 1. Những kết quả đạt được. 2. Những cơ hội và thách thức đối với nhà may Ngân An. 3. Những giải pháp Marketing của Công ty. 3.1 Chính sách sản phẩm. 3.2 Chính sách giá cả. 3.3 Chính sách phân phối. 3.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp. 4. Một vài kiến nghị đối với nhà may Ngân An. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY