Đề tài Outsourcing và thực trạng gia công xuất khẩu phần mềm của Việt Nam

Ngoài việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc trao đổi thƣơng mại tạo điều kiện cho việc xuất khẩu phần mềm, Việt Nam còn phải đặc biệt chú trọng đến việc thực thi luật bản quyền cho các sản phẩm phần mềm. Việc thực thi nghiêm chỉnh các luật về bản quyền một mặt sẽ thúc đẩy nền công nghiệp phần mềm trong nƣớc phát triển, mặt khác sẽ tạo một môi trƣờng kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp nƣớc ngoài đầu tƣ vào công nghiệp phần mềm Việt Nam. Các công ty nƣớc ngoài sẽ không còn e ngại khi thuê các công ty Việt Nam làm gia công phần mềm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY