Đề tài Nợ công ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

1. Tổng quan nợ công 2 2. Thực trạng nợ công 2 2.1. Thực trạng nợ công trên thế giới 2 2.2. Thực trạng nợ công ở Việt Nam 6 2.2.1Vay nợ của Chính phủ 8 2.2.2 Vay nợ của chính quyền địa phương 8 2.2.3 Vay nợ của các định chế tài chính phát triển nhà nước 9 2.2.4 Vay nợ của doanh nghiệp nhà nước 10 2.3. Những kết quả đạt được 11 2.4 Những tồn tại 12 3. Đề xuất một số giải pháp 14 4. Tài liệu tham khảo 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY