Đề tài Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả cho vay nông hộ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh

Đối tượng thực hiện là các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán của các doanh nghiệp đã thực hiện giao khoán.  Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp nhận tiền vay: NHNo nơi cho vay phải trực tiếp giải ngân vốn vay tới từng Hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt cho vay. Hợp đồng giữa NHNo nơi cho vay ký với doanh nghiệp làm dịch vụ vay vốn cho Hộ gia đình, cá nhân phải có các nội dung:  Trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp;  Trách nhiệm của NHNo nơi cho vay.  Doanh nghiệp nhận tiền vay trực tiếp để chuyển vốn cho Hộ gia đình, cá nhân nhận khoán: Doanh nghiệp phải có đủ điều kiện vay vốn theo Quy định này và phải có hợp đồng cung ứng vật tư, tiền vốn, tiêu thụ sản phẩm cho Hộ gia đình, cá nhân nhận khoán. Doanh nghiệp ký hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ với NHNo nơi cho vay; nhận tiền vay trực tiếp để chuyển vốn cho Hộ gia đình, cá nhân nhận khoán và có trách nhiệm thu nợ từ các hộ nhận khoán để trả nợ NHNo nơi cho vay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY