Đề tài Những giá trị tích cực và hạn chế trong học thuyết nho giáo và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam hiện nay

Những đặc tính cua rnho giáo không thể không làm cho người ta ngưỡng mộ. Những đóng góp của nho giáo trong tinh thần và văn hóa của dân tộc ta rất lớn. Chúng ta cần nghiên cứu nho giáo để xem nó ảnh hưởng như thế nào vào trong xã hội Việt Nam. Vận dụng những tư tưởng tiến bộ của nho giáo vào việc xây dựng đát nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đang là nhiệm vụ đặt ra của chúng ta. Từ nho giáo chuyể sanh chủ nghĩa Mác qua một cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và một chuyển biến về tư tưởng cỏ bản, từ một hệ ttư tưởng duy tâm lấy ý chí con người làm gốc chuyển sang chủ nghĩa duy vật với phương pháp khoa học, tư tưởng dân tộc sang tư tưởng Mác xít phải đòi hỏi một quá trình dai dẳng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY