Đề tài Những biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ AST

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG: 1.1. Khái niệm về kinh doanh lữ hành và doanh nghiệp lữ hành: 1.1.1. Khái niệm lữ hành và kinh doanh lữ hành: 1.1.2. Định nghĩa doanh nghiệp lữ hành và các chức năng của nó: 1.2. Phân loại các doanh nghiệp lữ hành và chức năng của từng loại doanh nghiệp. 1.3.Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành 2.CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH DU LỊCH VỚI HỆ THỐNG SẢN PHẨM CỦA NÓ 2.1. Hoạt động trung gian: 2.2. Hoạt động tổ chức, xây dựng và thực hiện các chương trình du lịch trọn gói: 2.3. Các hoạt động tổng hợp khác: 3. Ý NGHĨA CỦA KINH DOANH LỮ HÀNH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ AST 1, KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ AST: 1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần du lịch và dịch vụ AST: 1.3. Cơ cấu tổ chức quản lí và đội ngũ lao động của công ty cổ phần du lịch và dịch vụ AST: 2, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ AST TRONG NHỮNG NĂM QUA: 2.1 Kết quả kinh doanh nói chung. 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận trong công ty: 2.3. Thực trạng và hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty cổ phần du lịch và dịch vụ AST 2.4. Một số đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần du lịch và dịch vụ AST. CHƯƠNG III: NHỮNG BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ AST 1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ AST 2. NHỮNG BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ AST

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY