Đề tài Nhập siêu Việt Nam - Thực trạng nguyên nhân và giải pháp

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHẬP SIÊU 1.Nhập siêu và các khái niệm liên quan. 4 2.Các yếu tố tác động đến nhập siêu. 5 a)Tác động của tỷ giá hối đoái5 b)Tác động của việc thay đổi thu nhập ở nước xuất khẩu và nước nhập khẩu. 7 c)Cơ cấu và chu kỳ kinh tế. 7 d)Sự mất cân đối giữa tổng đầu tư và tiết kiệm . 8 e)Các biện pháp bảo hộ mậu dịch. 9 3.Tác động của nhập siêu đến nền kinh tế. 9 a) Các tác động tích cực. 10 b) Những rủi ro do nhập siêu. 10 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1.Đánh giá chung. 13 2.Tình hình xuất khẩu. 14 a.Quy mô, tốc độ. 14 b.Các mặt hàng và thị trường xuất khẩu chủ yếu. 14 3.Tình hình nhập khẩu:. 21 a.Quy mô, tốc độ. 21 b.Cơ cấu mặt hàng và thị trường nhập khẩu chủ yếu. 21 CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH NHẬP SIÊU VIỆT NAM 1.Thực trạng nhập siêu Việt Nam giai đoạn 1990- nay. 26 2.Mặt hàng nhập siêu. 28 3.Thị trường nhập siêu. 31 4.Các nhận định về nhập siêu. 33 a)Tình hình nhập siêu. 33 b)Mặt hàng nhập siêu. 34 c)Vấn nạn nhập siêu từ Trung Quốc. 35 5.Nguyên nhân nhập siêu. 38 a)Nhà nước. 38 b)Doanh nghiệp. 41 c)Người dân. 44 CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP 1.Giải pháp Nhà nước, Bộ, Ngành. 47 a)Giải pháp giai đoạn năm 2007- 2008. 47 b)Giải pháp giai đoạn năm 2009- 2010. 48 c)Giải pháp 2011. 52 2.Giải pháp, nhận định chuyên gia. 58 3.Các đề xuất giải pháp của nhóm . 68 A.Các giải pháp ngắn hạn. 68 a)Cơ quan nhà nước. 68 b)Doanh nghiệp. 69 B.Các giải pháp dài hạn. 69 a)Tái cơ cấu nền kinh tế. 69 b)Tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam . 71 c)Gia tăng giá trị mặt hàng xuất khẩu. 72 d)Xuất khẩu bằng giá CIF, nhập khẩu bằng giá FOB72 e)Phát triển du lịch – ngành “xuất khẩu tại chỗ”:. 75 f)Thu hút kiều hối80 g)Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO86 vTiếng Anh. 86 vTiếng Việt. 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY