Đề tài Nguyên nhân, thực trạng và giải pháp cần thiết chống Đô la hoá trong nền kinh tế nước ta

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 1 NỘI DUNG 2 PHẦN I. VÀI NÉT VỀ DOLLAR HOÁ VÀ THỰC TRẠNG DOLLAR HOÁ Ở VIỆT NAM 2 I. Khái quát về dollar hoá. . 2 1. Thế nào là dollar hoá? . 2 2. Phân loại dollar hoá 3 II. Thực trạng dollar hoá ở Việt Nam 5 PHẦN II. NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG DOLLAR HOÁ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA DOLLAR HOÁ ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 10 I. Nguyên nhân của tình trạng dollar hoá . 10 1. Nguyên nhân sâu xa 10 2. Nguyên nhân trực tiếp 11 II. Ảnh hưởng của tình trạng dollar hoá đến nền kinh tế Việt Nam 13 1. Tác động tích cực 14 2. Tác động tiêu cực 14 PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ . 17 I. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề dollar hoá 17 II. Các giải pháp và kiến nghị 18 1. Một số giải pháp đã được đề xuất . 18 2. Những hạn chế của các giải pháp đã được đề xuất . 18 3. Những giải pháp kiến nghị 20 KẾT LUẬN . 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY