Đề tài Nghiên cứu xử lý sự cố tràn dầu bằng công nghệ sinh học

MỤC LỤC I. Giới thiệu 1 II. Nội dung 3 2.1. Tổng quan .3 2.1.1. Hiện trạng dầu tràn trên biển .3 2.1.2. Nguyên nhân tràn dầu. 4 2.1.3. Các loại dầu thường được vận chuyển trên biển .5 2.1.4. Các vụ tràn dầu trên thế giới. 5 2.1.5. Các vụ tràn dầu ở Việt Nam . .8 2.1.6. Hậu quả của tràn dầu . .11 2.1.6.1. Đối với môi trường . 11 2.1.6.2. Đối với sinh vật. .11 2.1.6.3. Đối với kinh tế, Xã hội và con người 13 2.2. Sơ lược về dầu mỏ .14 2.2.1. Định nghĩa 14 2.2.2. Thành phần, tính chất hoá học của dầu mỏ 14 2.2.2.1. Các hợp chất hydrocacbon của dầu mỏ .15 2.2.2.2. Các chất phi hydrocacbon .23 2.2.2.3. Các kim loại trong dầu mỏ .29 2.2.2.4. Các chất nhựa và asphalten của dầu mỏ. .29 2.2.3. Các quá trình biến đổi dầu trong nước biển 33 2.2.3.1. Quá trình lan toả . 33 2.2.3.2. Quá trình bay hơi 34 2.2.3.3. Quá trình khuếch tán .34 2.2.3.4. Quá trình hoà tan . .34 2.2.3.5. Quá trình nhũ tương hoá .35 2.2.3.6. Quá trình lắng kết .35 2.2.3.7. Quá trình oxy hoá .36 2.2.3.8. Quá trình phân huỷ sinh học . 36 2.3. Các phương pháp xử lý: .37 2.3.1. Phương pháp cơ học . .37 2.3.1.1. Dùng phao quây dầu . 37 2.3.1.2. Bơm hút dầu .40 2.3.1.3. Các phụ kiện khác .42 2.3.2. Phương pháp hóa học . .44 2.3.2.1. Chất phân tán 44 2.3.2.2. Chất hấp thụ dầu (Sorbents) .46 2.3.3. Phương pháp Sinh học .49 III.Kết luận: .60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 I. Giới thiệu Từ khi được phát hiện đến nay, dầu mỏ đã và đang là nguồn nguyên liệu vô cùng quý giá của mỗi Quốc gia nói chung và toàn nhân loại nói riêng. Ngày nay sản phẩm của dầu mỏ đang có mặt trong hầu hết các lĩnh vực đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người cũng như công nghiệp. Theo số liệu thống kê thì có khoảng 65 đến 70% năng lượng được sử dụng từ dầu mỏ, chỉ có khoảng 20 đến 22% từ than, 5 đến 6% từ năng lượng nước và 8 đến 12% từ năng lượng hạt nhân. Do đó công đoạn khai thác và vận chuyển dầu thô là ngày càng tăng theo sự phát triển chung của nó. Từ khi con người phát hiện ra và khai thác dầu thì tràn dầu trên biển cũng bắt đầu xuất hiện. Từ xa xưa cho đến nay các vụ tràn dầu trên biển là một mối đe dọa đến môi trường biển nói chung và hệ sinh thái ven biển nói riêng đó cũng là mối quan tâm của toàn nhân loại cũng như của ngành dầu khí. Để khắc phục các sự cố tràn dầu trên biển thì con người cũng đã tìm ra cách xử lý chúng và có nhiều phương pháp xử lý được ra đời nhằm khắc phục sự cố trên như các phương pháp cơ học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học. Công nghệ Sinh học là một tập hợp các ngành khoa học và công nghệ (Sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học, thống kê sinh học, tin học ứng dụng, v.v ) nhằm tạo ra các quy trình công nghệ khai thác ở quy mô công nghiệp, để sản xuất các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống, Phát triển kinh tế Xã hội và bảo vệ môi trường. Hiện nay, công nghệ Sinh học thường được thể hiện thông qua công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào và mô, công nghệ enzyme, và kỹ thuật di truyền. Công nghệ Sinh học ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trong việc xử lý môi trường được tìm tòi và ứng dụng ngày càng nhiều hơn nhằm hướng đến việc xử lý sạch không để lại hậu quả về sau. Ứng dụng công nghệ Sinh học trong xử lý dầu tràn là một hướng mới cho ngành dầu khí nhằm giải quyết những khuyết điểm mà các phương pháp khác còn thiếu sót bởi ngày nay con người hướng đến phát triển bền vững và sản xuất sạch hơn. Những ứng dụng vi sinh vật hiện nay mới là mục tiêu nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm tạo ra một hướng đi mới cho xử lý các sự cố dầu tràn trên biển tạo cho bờ biển được sạch sẽ hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY