Đề tài Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử

Tổng quan về an toàn cơ sở dữ liệu .1 1. Giới thiệu .1 2. Một số khái niệm CSDL 2 3.Vấn đề an toàn trong CSDL 7 4. Kiểm soát an toàn 12 5. Thiết kế CSDL an toàn .30 Thiết kế CSDL an toàn .34 1. Giới thiệu .34 2. Thiết kế DBMS an toàn 35 Giải pháp bảo vệ dữ liệu CSDL .88 Mô hình WinSock 89 1. Winsock Model .89 2. Xây dựng DLL trên các Winsock .92 3. Sự liên kết giữa Client và Server trong mô hình Winsock .93 4. Các trạng thái của socket .94 Xây dựng Socket an toàn .99 1. Các yêu cầu khi thiết kế .99 2. Kiến trúc 100 3. Thực hiện .101 4. Thoả thuận .104 Ch−ơng trình thử nghiệm .107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY