Đề tài Nghiên cứu về vi điều khiển PIC 16F877A và một số ứng dụng - Nghiên cứu và thiết kế bộ KIT PIC 16F877A

Gồm các phần: MỤC LỤC 4 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 7 1.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 7 1.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 7 1.1.2 PHÂN LOẠI 8 1.1.3 CẤU TRÚC TỔNG QUAN CỦA VDK 9 1.2 KHÁI QUÁT VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC 9 1.2.1 PIC LÀ GÌ ? 9 1.2.2 KIẾN TRÚC PIC 10 1.2.3 RISC VÀ CISC 11 1.2.4 PIPELINING 11 1.2.5 CÁC DÒNG PIC VÀ CÁCH LỰA CHỌN VI ĐIỀU KHIỂN PIC 13 1.2.6 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC 13 1.2.7 MẠCH NẠP PIC 13 CHƯƠNG 2: VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A 15 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG 15 2.1.1 CÁC DẠNG SƠ ĐỒ CHÂN 15 2.1.2 SƠ ĐỒ KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A 16 2.1.3 CHỨC NĂNG CÁC CHÂN CỦA PIC16F877A 17 2.1.4 ĐẶC ĐIỂM VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A 19 2.2 TỔ CHỨC BỘ NHỚ 21 2.2.1 BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH 21 2.2.2 BỘ NHỚ DỮ LIỆU 21 2.2.3 STACK 24 2.3 CÁC CỔNG XUẤT NHẬP CỦA PIC16F877A 25 2.3.1 PORTA 25 2.3.2 PORTB 26 2.3.3 PORTC 26 2.3.4 PORTD 26 2.3.5 PORTE 27 2.4 TIMER 0 27 2.5 TIMER1 29 2.6 TIMER2 30 2.7 ADC 31 2.8 COMPARATOR 34 2.9 CCP (CAPTURE/COMPARE/PWM) 37 2.10 GIAO TIẾP NỐI TIẾP 41 2.11 CỔNG GIAO TIẾP SONG SONG PSP (PARALLEL SLAVE PORT) 43 2.12 TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CPU 43 2.12.1 BỘ DAO ĐỘNG (OSCILLATOR) 43 2.12.2 CÁC CHẾ ĐỘ RESET 44 2.12.3 NGẮT (INTERRUPT) 46 2.12.4 WATCHDOG TIMER (WDT) 48 2.12.5 CHẾ ĐỘ SLEEP 48 2.13 TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC 51 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG PIC 16F877A XÂY DỰNG BỘ KIT THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 57 3.1 GIỚI THIỆU 57 3.2 TRÌNH TỰ THIẾT KẾ 57 3.3 MẠCH NGUYÊN LÝ CỦA BỘ KIT VÀ NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH 58 3.3.1 Mạch nguyên lý 58 3.3.2 Nguyên tắc vận hành bộ kit 58 3.4 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG KHỐI. 59 3.4.1 Khối quét Led 7 thanh 59 3.4.2 Khối quét LED ma trận. 60 3.4.3 Khối Đo nhiệt độ hiển thị LCD 61 3.4.4 Khối bàn phím. 62 3.4.5 Điều khiển động cơ (PWM) 63 3.4.6 Hiển thị vào ra bằng LED đơn. 64 3.4.7 Khối truyền thông nối tiếp (USART). 65 3.4.8 Khối nguồn. 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY