Đề tài Nghiên cứu về hình học practal. Viết chương trình cài đặt một số đường và mặt practal

Còn hàm MidPoint ban đầu lấy số ngẫu nhiên và được chọn biểu diễn cho việc thay thế trung điểm dọc theo đường trung trực với khoảng cách theo chiều x được lưu trữ trong giá trị X và khoảng cách theo chiều y được lưu trữ trong giá trị Y. Khoảng cách n ày bằng nửa độ dài cạnh ứng với trung trực cộng hay trừ với một giá trị ngẫu nhiên giữa 0 và 1/6 lần chiều dài cạnh đó. Kế đến chúng ta tính độ dịch chuyển vuông góc với cạnh này. Nó bằng độ dài cạnh đang xét nhân với một số ngẫu nhiên giữa 0.03 và 0.07 hay giữa -0.07 và 0.03.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY