Đề tài nghiên cứu Ứng dụng lập trình điều khiển động cơ bước sử dụng chip ARM Cortex M3 STM32F103RC

Loại ADC thứ 2 là Injected ADC. Injected ADC là dãy các kênh ADC, tối đa là 4 kênh. Injected ADC có thể được kích hoạt bằng phần mềm hoặc tín hiệu phần cứng. Khi được kích hoạt, Injected ADC với mức ưu tiên cao hơn sẽ tạm ngưng các kênh Regular ADC đang hoạt động. Các kênh Regular ADC chỉ tiếp tục hoạt động sau khi Injected ADC thực thi xong. Về cấu hình hoạt động của Injected tương tự như của Regular, tuy nhiên mỗi kênh chuyển đổi của Injected có thanh ghi dữ liệu ADC_JDRx tương ứng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY