Đề tài Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2 - Dương Kinh - Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU Trong ngành kinh tế nước ta hiện nay đang chuyển dần từ một nước công nghiệp, máy móc dần thay thế cho sức lao động của con người. Để thực hiện được chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành nghề thì không thể tách rời được việc nâng cấp và cải tiến hệ thống cung cấp điện để có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng không ngừng về điện. Qua đợt thực tập tại Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, và cùng với kiến thức đã học tại bộ môn điện công nghiệp- Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng em đã được nhận đề tài tốt nghiệp:” Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2-Dương Kinh- Hải Phòng”. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận đồ án của em gồm 4 chương : Chương 1: Tổng quan về cung cấp điện công ty nhựa Tiền Phong Chương 2 : Xây dựng các phương án cấp điện cho công ty Nhựa Tiền Phong Chương 3 : Tính toán ngắn mạch và tính chọn các thiết bị cao áp Chương 4 : Thiết kế mạng hạ áp và tính bù công suất phản kháng Trong quá trình làm đồ án do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bản đồ án này không tránh khỏi những thiếu xót. Vì vậy em rất mong nhận được những đóng góp quý báu và sự chỉ bảo của các thầy cô giáo bổ sung cho đồ án của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS.TS Hoàng Xuân Bình đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án này. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG . . 2 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG . 2 1.1.1. Vai trò của việc cung cấp điện trong các lĩnh vực . . 2 1.1.2. Các yêu cầu chung khi thiết kế cung cấp điện . . 2 1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà máy . . 3 1.1.4. Cơ cấu tổ chức và sơ đò mặt bằng công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong . 5 1.2. THỐNG KÊ PHỤ TẢI CỦA CÔNG TY NHỰA TIỀN PHONG . . 9 1.3. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN . . 13 1.3.1. Các thông số đặc trưng của thiết bị tiêu thụ điện . . 13 1.4. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO CÔNG TY NHỰA TIỀN PHONG . 17 1.4.1. Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sản xuất chính . . 17 1.4.2. Xác định phụ tải tính toán cho toàn công ty nhựa Tiền Phong . . 34 1.4.3. Biểu đồ phụ tải của nhà máy nhựa Tiền Phong . . 34 Chương 2 XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN . . 38 2.1. YÊU CẦU CỦA CUNG CẤP ĐIỆN . . 38 2.2. LỰA CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP . . 39 2.3. XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN . . 39 2.3.1. Lựa chọn trạm biến áp và các phương án . . 40 2.3.2. Chọn dây dẫn cho các phương án cấp điện . . 45 2.4. SƠ ĐỒ TRẠM PHÂN PHỐI TRUNG TÂM VÀ TRẠM BIẾN ÁP PHÂN XƯỞNG . . 59 Chương 3 NGẮN MẠCH VÀ TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ CAO ÁP . 62 3.1. NGẮN MẠCH HỆ THỐNG ĐIỆN . . 62 3.1.1. Đặt vấn đề . . 62 3.1.2. Tính ngắn mạch phía cao áp . 63 3.1.3. tính ngắn mạch phía hạ áp . . 66 3.2. TÍNH CHỌN VÀ KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ CAO ÁP . . 68 3.2.1. Tính chọn và kiểm tra máy cắt . 68 3.2.2. Kiểm tra dây dẫn và cáp cao áp . . 69 3.2.3. Tính chọn và kiểm tra dao cách ly . 70 3.2.4. Tính chọn và kiểm tra cầu chì cao áp . . 71 3.2.5. Tính chọn máy biến áp đo lường . . 72 3.2.6: Tính chon máy biến dòng . . 72 3.2.7. Tính chọn và kiểm tra chống sét van . . 74 3.2.8. tính chọn kiểm tra thanh góp . 74 Chương 4 THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP VÀ TÍNH BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG . . 78 4.1. THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP . . 78 4.1.1. Lựa chọn áptomat . . 78 4.1.2. Tính toán chọn aptomat và dây dẫn cấp điện cho phụ tải . . 81 4.2. TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG . . 93 4.2.1. Đặt vấn đề . . 93 4.2.2. Các biện pháp nâng cao hệ số cos . 94 4.2.3. Tính toán bù công suất phản kháng . . 95 4.3. THIẾT KẾ MẠCH BÙ TỰ ĐỘNG . . 100 4.3.1. Sơ đồ mạch bù tự động . 100 4.3.2. Nguyên lý hoạt động . . 102 KẾT LUẬN . 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO . .105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY