Đề tài Nghiên cứu thị trường đài loan phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của công ty Procom

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 5 I. Lý luận chung về nghiên cứu thị trường quốc tế 5 1. Các khái niệm 5 2. Tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường 7 3. Phương pháp nghiên cứu thị trường 7 4. Quy trình nghiên cứu thị trường 9 5. Các nguồn dữ liệu trong phân tích thị trường 12 II. Nội dung nghiên cứu thị trường xuất nhập khẩu 14 1. Khái niệm nghiên cứu thị trường xuất khẩu 14 2. Các yếu tố của thị trường xuất khẩu 14 3. Nội dung nghiên cứu thị trường xuất khẩu 17 4 Các bước nghiên cứu thị trường xuất nhập khẩu 18 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN PHỤC VỤ CHO XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY PROCOM 29 I. Quá trình hình thành và phát triển 29 1. Quá trình hình thành của công ty 29 2. cơ cấu, chức năng, nhiệm cụ của các phòng ban 34 3. những đặc điểm cơ cấu nhân viên trong công ty 40 4. Những đặc điểm về nguồn vốn trong công ty 41 II. Nghiên cứu thị trường Đài Loan phục vụ cho xuất khẩu của công ty PROCOM 41 1. Đặc điểm của thị trường Đài Loan 41 2. Tầm quan trọng phải nghiên cứu thị trường Đài Loan 43 3. Nội dung nghiên cứu thị trường Đài Loan 43 CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TY PROCOM 51 1. Nghiên cứu và nắm vững hệ thống luật của Đài Loan 51 2. Đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng của mặt hàng 52 3. Lựa chọn mức giá tối ưu 52 4. Áp dụng các phương pháp kỹ thuật mới để đa dang hóa các mặt hàng 53 5. Mở rộng nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm thị trường mới và giữ vững thị trường hiện có 54 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY