Đề tài Nghiên cứu phát triển du lịch huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội

PHẦN MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ xa xưa, con người đã biết tìm đến những chuyến du lịch như một hình thức nghỉ ngơi, giải trí, thoả mãn tính hiếu kỳ của mình. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động du lịch ngày càng phát triển cả về qui mô lẫn chất lượng, đóng vai trò và ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của con người. Xuất phát từ định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp. Lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hà Tây, những năm qua, Chương Mỹ đã vận dụng và đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế du lịch, bước đầu có những kết quả khả quan, góp phần không nhỏ trong việc tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy phát triển văn hoá xã hội. Việc sát nhập Hà Tây vào Hà Nội ngày 01/08/208 là một sự kiện đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng to lớn tới tất cả các lĩnh vực, đó còn là một cơ hội mới cho du lịch Chương Mỹ được hội nhập và phát triển với ngành du lịch cả nuớc. Chương Mỹ là một vùng đất có bề dày lịch sử và giàu tiềm năng du lịch. Do quá trình đô thị hoá ngày nay đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều nơi trên cả nước, Chương Mỹ cũng không phải là ngoại lệ. Việc đi du lịch cuối tuần, nghỉ dưỡng Nhất là ở những địa bàn gần đang là xu thế chung của xã hội. Do đó việc phát triển du lịch còn có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của người dân huyện Chương Mỹ. Chương Mỹ là huyện có vị trí thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch, gồm các: Cụm danh thắng Tử Trầm Sơn, chùa Trăm Gian, các hồ nước lớn, khu du lịch sinh thái Xuân Mai, khu du lịch làng nghề truyền thống Phú Vinh Đồng thời, trong những năm trước mắt và lâu dài Chương Mỹ có các khu đô thị trong chuỗi đô thị Xuân Mai - Hoà Lạc - Sơn Tây, dự án sân bay quốc tế Miếu Môn và một số địa danh khác có tiềm năng cả về tự nhiên và văn hoá để có thể phát triển mạnh về du lịch. Tuy nhiên việc phát triển du lịch của huyện còn chưa tương xứng với tiềm năng do điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn và yếu kém, các tài nguyên du lịch chưa được khai thác hết, phần lớn vẫn còn ở dạng tiềm năng. Trước thực tế đó tác giả chọn đề tài "Nghiên cứu phát triển du lịch huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội" với mong muốn đóng góp một phần vào việc phát triển du lịch của huyện, của Thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu của quần chúng nhân dân khi chất lượng cuộc sống ngày một đi lên. 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI * Mục đích của đề tài Đề tài được thực hiện với 3 mục đích chính sau đây: - Làm rõ khái niệm cung - cầu du lịch và những vấn đề liên quan. - Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch ở huyện Chương Mỹ. - Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch ở huyện Chương Mỹ. * Nhiệm vụ của đề tài Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần giải quyết được 3 nhiệm vụ chính sau đây: - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển du lịch. - Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng du lịch ở huyện Chương Mỹ. - Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch và đưa ra các giải pháp phát triển du lịch ở huyện Chương Mỹ. 3. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU * Giới hạn nội dung nghiên cứu: Đề tài dự trên cơ sở tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển du lịch và thực tiễn của việc phát triển du lịch ở huyện Chương Mỹ, vận dụng chúng vào việc phân tích tổng thể hoạt động du lịch. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm khai thác hợp lý lãnh thổ du lịch, tôn trọng mục tiêu bảo tồn và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. * Giới hạn lãnh thổ nghiên cứu: Đề tài tiến hành nghiên cứu toàn bộ lãnh thổ huyện Chương Mỹ - nơi có tiềm năng và các điều kiện phát triển du lịch của huyện. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU * Phương pháp khảo sát thực địa: Khảo sát thực địa là phương pháp truyền thống trong nghiên cứu du lịch, đặc biệt là trong việc nghiên cứu tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch thông qua đó cho phép đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những nhược điểm, phát huy những ưu điểm. Đây là phương pháp khoa học nhất để thu được số liệu tương đối chính xác về số lượng khách, về nhu cầu - sở thích của họ và những dịch vụ mà họ quan tâm. *Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Đây là phương pháp rất quan trọng cho việc thực hiện đề tài. Để có được thông tin đầy đủ về mọi mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội, trong khu vực. Cần tiến hành thu thập thông tin tư liệu về nhiều lĩnh vực, nhiều nguồn, sau đó xử lý chúng để có tư liệu cần thiết. 5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Đề tài đã xác lập cơ sở khoa học cho việc phát triển du lịch địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời bảo vệ tài nguyên môi trường Về mặt thực tiễn thì những kết quả điều tra, nghiên cứu của sinh viên thực hiện đề tài có thể là nguồn tư liệu cần thiết cho việc nhìn nhận, đánh giá, quy hoạch phát triển du lịch ở Chương Mỹ, nhằm đầu tư khai thác một cách hợp lý và hiệu quả sao cho tương xứng với nguồn tài nguyên hiện có. 6. CẤU TRÚC CỦA KHOÁ LUẬN Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được bố cục thành 3 chương như sau: - Chương 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch. - Chương 2: Tiềm năng phát triển du lịch huyện Chương Mỹ. - Chương 3: Hiện trạng hoạt động du lịch huyện Chương Mỹ và những giải pháp phát triển du lịch.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY