Đề tài Nghiên cứu môi trường thu hút vốn đầu tư tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

Tính đến hết năm 2009 đã có 50 dự án đăng ký đầu tư, với số vốn đăng ký 184,82 triệu USD, trong đó có 31 dự án đã đi vào hoạt động với tổng số vốn 107,77 triệu USD; 11 dự án đang xây dựng với tổng số vốn 42,8 triệu USD; 9 dự án đang lập hồ sơ dự án với tổng vốn 34,24 triệu USD. Trong tổng số 50 dự án đầu tư nói trên, có 05 dự án FDI số vốn là 21,02 triệu USD, 45 dự án đầu tư trong nước có số vốn 163,8 triệu USD. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ được lựa chọn đầu tư nhiều nhất với 31 dự án, tổng vốn đầu tư 124,2 triệu USD. - Lợi ích hiệu quả KT-XH mang lại từ các dự án đầu tư: Tăng số lượng các doanh nghiệp và tăng việc làm, một số thương hiệu sản phẩm trong khu có mặt ở thị trường nội địa và xuất khẩu, là đòn bẩy giúp tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 3. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn được phân tích. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp thúc đẩy thu hút đầu tư: - Cải thiện môi trường pháp lý, xúc tiến đầu tư thương mại - Nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực - Nâng cấp và hoàn thiện CSHT, phát triển khoa học công nghệ - Nâng cao hiệu quả quản lý của BQL Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo - Mở rộng hợp tác kinh tế, đảm bảo ổn định an ninh, CT-XH trong Khu kinh tế Tóm lại, đề tài “Nghiên cứu thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị” có ý nghĩa đặc biệt về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Kết quả cuối cùng của đề tài nghiên cứu là nguyện vọng của tôi mong muốn tìm các giải pháp hiệu quả, có tính thực thi trong vấn đề thu hút vốn đầu tư vào Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo. 3.2 KIẾN NGHỊ 3.2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước, Chính phủ và BQL - Nhà nước tiếp tục đảm bảo tính ổn định về chính sách, nhất là chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tránh những thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư. Cần xây dựng một “khung” ưu đãi riêng đối với từng khu kinh tế dựa trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của Khu và định hướng phát triển của từng vùng, từng miền. Đại học Kinh tế H

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY