Đề tài Nghiên cứu lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng - Quy hoạch các công trình thủy lợi

Đặt vấn đề : Ở nước ta vừa qua đã xảy ra liên tiếp nhiều đợt hạn hán kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ làm 3000 người phải chịu đói, 300 người chịu thiếu nước và 7000ha đất nông nghiệp không thể canh tác được. Những con số đó đã nhắc nhở cho ngành thủy lợi của chúng ta rằng trong quy hoạch và xây dựng các công trình thủy lợi cần phải đảm bảo cung cấp nước được nhiều hơn và đầy đủ hơn nữa. Việc tính toán tần suất thiết kế (TSTK) là một khâu quan trọng trong nhiệm vụ chung đó. Tính toán được TSTK là một tài liệu quan trọng để xác định lượng nước cần tưới và chế độ cung cấp nước cho cây trồng. Để tính toán TSTK phụ thuộc nhiều vào các yếu tố :khí tượng, tài liệu quan trắc của các trạm khí tượng(bảng đo mưa), thời vụ cây trồng và loại cây trồng Có nhiều cách xác định tần suất thiết kế,và tìm ra mức tưới ứng với các tần suất P% khác nhau.Từ đó sẽ xây dựng nên mô hình phân phối lượng mưa năm thiết kế. Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của lượng mưa tưới đến kết quả tính toán chế độ tưới, tác giả sẽ khuyến nghị lựa chọn tần suất thiết kế để đạt hiệu quả thủy lợi cao trong xu thế hội nhập và trên đà đất nước phát triển hiện nay. Trong khuôn khổ bài báo cáo này sẽ sử dụng lập trình phần mềm Vẽ Đường Tần Suất để xác định ra lượng mưa tưới thiết kế M (m3/ha) hoặc qtk cho lúa hè thu ứng với các mô hình mưatheo tần suất P khác nhau(75%,85%,95%). II. Phương Pháp nghiên cứu : Dựa trên tài liệu mưa thu thập được của vùng, tác giả sẽ đi tính toán mưa tưới thiết kế và xác định chế độ tưới cho lúa Hè Thu theo ba tần suất thiết kế được đặt ra. So sánh kết quả tính hệ số tưới, mức tưới, cũng như ước lượng sơ bộ giá thành công trình, tác giả sẽ khuyến nghị lựa chọn tần suất thiết kế trong xu thế phát triển của đất nước hiện nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY