Đề tài Nghiên cứu hoạt động truyền thông Marketing cho thương hiệu bia Tiger tại thị trường miền Bắc

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Nội dung nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 3.2. Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO BIA TIGER TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 1.1. Khái quát về công ty TNHH Nhà Máy Bia Châu Á Thái Bình Dương a. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty b. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty c. Cơ cấu tổ chức và chức năng từng bộ phận d. Nguồn nhân lực e. Khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh chính của công ty f. Kết quả hoạt động của công ty trong những năm qua 1.2. Tổng quan về truyền thông Marketing cho bia Tiger tại thị trường miền Bắc a. Lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu b. Khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của thương hiệu c. Đánh giá thương hiệu tại thị trường miền Bắc CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO THƯƠNG HIỆU BIA TIGER TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 2.1. Tổ chức bộ phận Marketing của công ty 2.2. Thực trạng hoạt động Marketing cho thương hiệu bia Tiger a. Các chiến lược đã thực hiện từ trước b. Các chiến lược đang thực hiện c. Các hoạt động Marketing của công ty d. Đánh giá hiệu quả của hoạt động Marketing của doanh nghiệp cho thương hiệu Tiger 2.3. Thực trạng hoạt động truyền thông của công ty cho thương hiệu bia Tiger a. Các bước tiến hành hoạt động truyền thông của công ty b. Thực trạng triển khai các hoạt động truyền thông của công ty cho thương hiệu Tiger CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CHO BIA TIGER TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 3.1. Căn cứ đưa ra giải pháp 3.2. Các giải pháp về truyền thông 3.3. Các giải pháp về các chữ P khác 3.4. Các chính sách hỗ trợ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY