Đề tài Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng Việt Nam đối với mặt hàng ô tô lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu

LỜI MỞ ĐẦU Là một ngành công nghiệp sinh sau đẻ muộn so với thế giới, ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam đã và đang từng bước phát triển. Ta có thể dễ dàng hiểu được “nỗi khao khát” của ViệtNam trong việc sở hữu ngành công nghiệp này khi mà từ hơn một thập niên qua, Chính phủ đã dành cho ngành ô tô rất nhiều ưu đãi lớn. Việt Nam là đất nước của hơn 83 triệu dân với mức tăng trưởng cao về kinh tế thì một viễn cảnh tươi sáng của ngành công nghiệp ôtô là hoàn toàn có thể. Việc phát triển ngành công nghiệp này sẽ cho phép đất nước tiết kiệm được những khoản ngoại tệ đáng kể dành cho nhập khẩu, góp phần giảm thâm hụt ngân sách hàng năm, nâng cao chất lượng đời sống dân cư đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Thực trạng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam như thế nào? Vì sao người tiêu dùng thích mua xe nhập khẩu hơn là xe lắp ráp trong nước? Làm thế nào để phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam? . Nghiên cứu hành vi tiêu dùng khách hàng là một bước quan trọng để trả lời câu hỏi đó. Ở Việt Nam việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng từ lâu dường như đã bị bỏ quên, các doanh nghiệp hầu như chỉ quan tâm đến việc sản xuất ra sản phẩm chứ không quan tâm đến việc người tiêu dùng cần gì, muốn gì ở sản phẩm, dẫn đến sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của họ và thất bại trong sản xuất kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Vậy các doanh nghiệp cần phải làm điều gì?. Người viết đã quyết định lựa chọn đề tài “Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng Việt Nam đối với mặt hàng ô tô lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu” với mong muốn giải quyết được phần nào những vướng mắc liên quan đến ngành công nghiệp ô tô hiện nay. Mục đích nghiên cứu: Dựa trên các kiến thức cơ bản về Marketing trong lĩnh vực nghiên cứu hành vi tiêu dùng, dựa kết quả khảo sát hành vi người tiêu dùng sản phẩm ô tô tại Việt Nam, đề tài được nghiên cứu với mục đích cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về ngành công nghiệp ô tô hiện tại, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua xe của người tiêu dùng cũng như đưa ra được một số xu hướng tiêu dùng quan trọng về sản phẩm này trong tương lai, để giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các chính sách và giải pháp hợp lý thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu quá trình ra quyết định mua xe của người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình đó, yếu tố tác động đến việc mua xe nhập khẩu hay lắp ráp trong nước. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi những người đã từng sở hữu ô tô, có ý định mua ô tô, hoặc có đam mê về ô tô sống tại khu vực Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như thống kê, so sánh đối chiếu, khảo sát bằng câu hỏi, kết hợp với lý thuyết để tìm hiểu vấn đề cần nghiên cứu. Kết cấu khóa luận: Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục thì đề tài được chia làm ba chương: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI Ô TÔ LẮP RÁP TRONG NƯỚC VÀ Ô TÔ NHẬP KHẨU CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ Ô TÔ LẮP RÁP TRONG NƯỚC MỤC LỤCMỤC LỤC DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ 3 HÀNH VI TIÊU DÙNG 3 1.1 Người tiêu dùng: 3 1.1.1 Khái niệm người tiêu dùng: 3 1.1.2 Vai trò của người tiêu dùng với sự phát triển kinh tế. 3 1.2 Hành vi tiêu dùng: 4 1.2.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng: 4 1.2.2 Phân loại hành vi tiêu dùng: 6 1.2.3 Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng : 10 1.2.3.1 Văn hóa: 10 1.2.3.2 Nhóm văn hóa: 11 1.2.3.3 Địa vị xã hội: 11 1.2.3.4 Gia đình: 12 1.2.3.5 Nhân khẩu học. 13 1.2.3.6 Nhóm tham khảo. 14 1.2.3.7 Các hoạt động marketing. 15 1.2.4 Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng: 16 1.2.4.1 Nhận thức: 16 1.2.4.2 Học hỏi, tiếp thu: 18 1.2.4.3 Sự ghi nhớ: 18 1.2.4.4 Động cơ: 19 1.2.4.5 Cá tính: 21 1.2.4.6 Cảm xúc: 21 1.2.4.7 Thái độ: 22 1.2.5 Quá trình ra quyết định của người tiêu dùng. 22 1.2.5.1 Nhận biết vấn đề: 23 1.2.5.2 Tìm kiếm thông tin: 24 1.2.5.3 Đánh giá lựa chọn: 25 1.2.5.4 Quyết định mua và hành động ma: 26 1.2.5.5 Phản ứng sau mua: 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI Ô TÔ LẮP RÁP TRONG NƯỚC VÀ Ô TÔ NHẬP KHẨU 30 2.1 Một số đặc điểm về thị trường ô tô Việt Nam. 30 2.1.1 Về tốc độ phát triển: 30 2.1.2 Về bảo hộ sản xuất, tỉ lệ nội địa hóa: 33 2.1.3 Về tác động của chính sách thuế, phí, lệ phí: 35 2.2 Kết quả điều tra thị trường. 37 2.2.1 Thông tin cơ bản về mẫu điều tra. 38 2.2.2 Nghiên cứu quá trình hình thành quyết định mua ô tô của người tiêu dùng Việt Nam 40 2.2.2.1 Sự hình thành nhu cầu mua ô tô: 40 2.2.2.2 Nguồn thông tin tham khảo khi mua ô tô. 41 2.2.2.3 Đánh giá các lựa chọn: 43 2.2.2.4 Quyết định mua và hành động mua: 47 2.2.2.5 Phản ứng sau khi mua của người tiêu dùng. 49 2.2.3 Các yếu tố cơ bản tác động đến quyết định mua ô tô lắp ráp trong nước hay ô tô nhập khẩu của người tiêu dùng Việt Nam. 50 2.2.3.1 Yếu tố tác động đến quyết định mua ô tô nhập khẩu: 50 2.2.3.1 Yếu tố tác động đến quyết định mua ô tô lắp ráp trong nước: 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ Ô TÔ LẮP RÁP TRONG NƯỚC 58 3.1 Xu hướng tiêu dùng ô tô tại Việt Nam trong tương lai 58 3.2 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng ô tô lắp ráp trong nước. 63 3.2.1 Giải pháp vĩ mô. 63 3.2.1.1 Bảo vệ thị trường cho xe nội phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế: 63 3.2.1.2 Giải quyết kho khăn, bất cập về hệ thống giao thông Việt Nam: 65 3.2.1.3 Hỗ trợ xây dựng và phát triền ngành công nghiệp phụ trợ: 66 3.2.1.4 Cải tiến chính sách đầu tư nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước: 68 3.2.2 Giải pháp vi mô: 70 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ: 70 3.2.2.2 Phát triển thêm các hoạt động các dịch vụ sau bán hàng : 71 3.2.2.3 Đẩy mạnh các hoạt động Marketing của doanh nghiệp: 72 3.2.3 Một số giải pháp khác: 74 KẾT LUẬN 77 PHỤ LỤC 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY