Đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên công ty Cổ phần viễn thông FPT - Chi nhánh Huế

Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên đối với công ty Cổ phần viễn thông FPT- chi nhánh Huế bằng các thông tin định tính và khảo sát tổng thể số lượng nhân viên của công ty. Bằng phương pháp phân tích độ tin cậy thang đo (Cronbach alpha) và phân tích nhân tố (EFA) đề tài đã kiểm định thang đo cam kết gắn bó với tổ chức của Mayer & Allen (Paul E. Levy 2009, p. 278) và được thiết kế cho phù hợp với công ty Cổ phần viễn thông FPT- chi nhánh Huế. Đề tài đã xác định được sự ảnh hưởng của các yếu tố cơ chế hoạt động của tổ chức, các yếu tố xã hội đến sự Cam kết đạo đức của nhân viên. Qua phương trình hồi quy bội cho thấy, hai yếu tố cơ chế hoạt động của tổ chức và yếu tố xã hội đều có tác động cùng chiều đối với Cam kết đạo đức của người lao động; Do đó, những biện pháp làm tăng sự cam kết gắn bó với tổ chức chính là làm nhân viên hài lòng những yếu tố trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY