Đề tài Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC 1.1. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước thời kỳ trước 1991: 1.1.1. Trước năm 1945: 1.1.2. Từ năm 1945 – 1991: 1.2. Các mối quan hệ thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay: Chương 2: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ MỸ "Hy vọng tốt nhất về hòa bình trên thế giới của chúng ta là mở rộng tự do trên toàn thế giới"(Tổng thống George W. Bush, 2005) 2.1. Mối bang giao giữa hai quốc gia qua các thời kỳ: 2.1.1. Từ thế kỷ XIX tới 1945: 2.1.2. Từ 1954-1975: 2.1.3. Từ 1975- 1989: 2.2. Quan hệ thương mại Việt Nam – Mỹ trước khi có Hiệp định thương mại: 2.2.1. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu: 2.2.2. Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam: 2.2.1. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam: 2.3. Quan hệ Việt Nam – Mỹ sau khi có Hiệp định thương mại: Bảng 6: Thống kê mặt hàng XK sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 1/2010 2.4. Thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện quan hệ thương mại hai nước: 2.4.1. Thuận lợi: 2.4.2. Khó khăn: Chương 3: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 3.1. Lịch sử mối quan hệ thương mại: 3.2. Cơ cấu thương mại giữa hai nước: 3.3. Nhận xét về mối quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc: 3.3.1. Những điểm bất đối xứng và nét tương đống: 3.3.2. Thuận lợi và khó khăn khi tiến hành quan hệ thương mại với Trung Quốc: 3.3.2.1. Thuận lợi: 3.3.2.2. Khó khăn: 3.4. Triển vọng mối quan hệ thương mại: Chương 4: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – NHẬT BẢN 4.1. Khái quát chung về mối quan hệ: 4.2. Cơ cấu thương mại: 4.2.1. Các loại hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam: 4.2.2. Quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản trước hiệp định VJEPA: 4.2.3. Quan hệ thương mại hai nước sau khi kí hiệp định đối tác Việt – Nhật: 4.2.3.1. Vài nét về hiệp định VJEPA: 4.2.3.2. Quan hệ thương mại thay đổi sau hiệp định VJEPA: 4.3. Thuận lợi, khó khăn trong quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản và cách khắc phục. 4.3.1. Thuận lợi: 4.3.2. Khó khăn: 4.2.3. Biện pháp khắc phục: Chương 5: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – ẤN ĐỘ 5.1. Việt Nam – Ấn Độ – mối quan hệ thương mại mới tốt đẹp: 5.2. Hoạt động thương mại giữa hai nước: 5.3. Một số vấn đề cần quan tâm trong quan hệ thương mại hai nước: Chương 6: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – AUSTRALIA 6.1. Australia và mối quan hệ thương mại với Việt Nam: 6.2. Tình hình thương mại giữa hai nước: 6.2.1. Giai đoạn 1987 - 1999: 6.3. Nhận định về sự phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Australia: 6.3.1. Thuận lợi: 6.3.2. Khó khăn: Chương 7: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – NGA 7.1. Tổng quan mối quan hệ: 7.2. Mối quan hệ thương mại Việt – Nga qua các giai đoạn: 7.2.1. Giai đoạn 1991 - 1993: 7.1.1. Giai đoạn 1994 – 1999: 7.1.2. Giai đoạn 1999 đến nay: 7.2. Thuận lợi, hạn chế và cách giải pháp cần thiết trong quan hệ thương mại Việt Nam – Nga: 7.2.1. Thuận lợi: 7.2.2. Hạn chế: 7.1.1. Các giải pháp cần thiết để việc thương mại của hai nước diễn ra thuận lợi: Chương 8: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - ASEAN 8.1. ASEAN – đối tác thương mại chiến lược: 8.2. Tình hình thương mại giữa hai nước qua các con số: 8.2.1. Giai đoạn 1996 – 2005: 8.3. Cơ cấu các mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam và xu hướng: 8.3.1. Nhập khẩu: 8.3.2. Xuất khẩu: 8.4. Thuận lợi và khó khăn trong mối quan hệ thương mại Việt Nam-ASEAN: 8.4.1. Thuận lợi: 8.4.2. Khó khăn: 8.5. Những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường các nước ASEAN: Chương 9: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - EU 9.1. Tổng quan về quan hệ thương mại song phương Việt Nam-EU: 9.1. Tình hình thương mại Việt Nam – EU: 9.1.1. Tình hình xuất khẩu: 9.1.2. Tình hình nhập khẩu: 9.2. Cơ hội, thách thức, và hướng đi để thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – EU: 9.2.1. Cơ hội: 9.1.1. Thách thức: 9.1.2. Thúc đẩy trao đổi thương mại: Chương 10: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – CHÂU PHI 1.1. Châu Phi – đối tác thương mại nhiều tiềm năng: 1.2. Tình hình thương mại giữa Việt Nam với châu Phi: 1.2.1. Tổng quan: 1.2.2. Bạn hàng xuất khẩu và cơ cấu các mặt hàng xuất nhập khẩu: 10.3. Thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển mối quan hệ trong thời gian tới: 10.3.1.Thuận lợi: 10.3.2. Khó khăn: 10.3.3. Hướng phát triển mối quan hệ thương mại: KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY