Đề tài Nghiên cứu biến tần 4Q

Nhận xét : Mô phỏng phía nghịch lƣu sử dụng điều chế không gian vector ta thu đƣợc các kết quả nhƣ trên. Tiến hành quan sát ta rút ra đƣợc một vài nhận xét.: - Hệ thống điện áp và dòng điện đầu ra biến tần có dạng hình sin dối xứng, đảm bảo yêu cầu về tần số và chất lƣợng sóng cần điều chế. - Dạng dòng điện ba pha bị méo trong thời gian rất ngắn, hệ thống ổn định nhanh - Độ méo của dòng điện phụ thuộc vào tải - Độ méo và dòng điện nằm trong phạm vi cho phép, chứng tỏ chất lƣợng diện áp và dòng điện đầu ra của biến tần đáp ứng tốt yêu cầu điều chế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY