Đề tài Nghiên cứu biến động gdp của thĩ xã tam kỳ qua 3 năm 2000 - 2002

Qua việc phân tích và tính toán chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thị xã có thể rút ra mộtt số nhận xét chung về tình hình phát triển kinh tế của thị xã như sau : - Nền kinh tế thị xã có tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, hầu hết các ngành kinh tế đều phát triển so với năm trước. - Cơ cấu ngành và thành phần kinh tế cũng có sự chuyển biến tích cực, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế ngoài nhà nước được đẩy mạnh và phát triển trên mọi lĩnh vực, bước đầu hoạt động có hiệu quả. - Cơ cấu kinh tế theo ngành từng bước có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ phù hợp với yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - GDP bình quân đầu người của thị xã đã được cải thiện đáng kể, làm rút ngắn dần khoảng cách tụt hậu so với các thị xã và tỉnh bạn. Thành tựu trên là đáng phấn khởi. Tuy nhiên, thực trạng nền kinh tế thị xã vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần quan tâm sau : - Mặc dù cơ cấu nền kinh tế của thị xã cho thấy khả năng chuyển dịch từng bước, song tỷ trọng khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản còn chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, là ngành kinh tế chủ yếu có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của thị xã. Vì vậy, trước mắt thị xã cần có những chính sách khuyến khích trong việc bố trí cơ cấu đầu tư, ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY