Đề tài Ngành giấy Việt Nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương I: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH GIẤY KHU VỰC CHÂU Á . I. Vai trò của ngành giấy trong nền kinh tế thị trường II. Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy các nước trong khu vực châu á . 1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ mặt hàng giấy . 2. Tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng giấy . 2.1. Thị trường bột giấy . 2.2. Thị trường giấy loại 2.3. Thị trường giấy thành phẩm . III. Dự báo nhu cầu của thế giới và khu vực đối với mặt hàng giấy trong thời gian tới 1. Thị trường giấy 2. Thị trường bột giấy . Chương II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH GIẤY VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC I. Vài nét khái quát về lịch sử phát triển của ngành giấy Việt Nam . 1. Nghề làm giấy cổ truyền và những tiền đề để phát triển ngành giấy Việt Nam 2. Vài nét về công nghiệp giấy nước ta II. Tình hình sản xuất kinh doanh của ngành giấy Việt Nam trong những năm gần đây 1. Tình hình sản xuất các mặt hàng giấy của Việt Nam 2. Tình hình tiêu thụ các mặt hàng giấy của Việt Nam 2.1.Tình hình tiêu thụ trong nước 2.2. Tình hình xuất khẩu ra nước ngoài . 3. Tình hình nhập khẩu các mặt hàng giấy từ nước ngoài . 3.1. Thị trường nhập khẩu . 3.2. Kim ngạch nhập khẩu . III. Những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành giấy Việt Nam 1. Khó khăn . 1.1. Còn quá nhiều bất cập trong việc cung cấp nguyên liệu cho ngành giấy . 1.2. Công nghệ lạc hậu . 1.3. Trình độ quản lý yếu kém . 1.4. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm thấp 1.5. Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư phức tạp và kéo dài 1.6. Quá trình cổ phần hoá diễn ra chậm chạp 2. Thuận lợi 2.1. Nhu cầu của thị trường nội địa đối với mặt hàng giấy tương đối lớn 2.2. Vùng nguyên liệu trong nước rất rộng lớn 2.3. Đây là ngành được Nhà nước quan tâm đầu tư . Chương III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH GIẤY VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC . I. Các cơ hội và thách thức đối với ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực . 1. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực của Việt Nam 2. Các cơ hội 3. Các thách thức . II. Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam 1. Về phía Nhà nước 1.1. Xây dựng phương án chủ động về nguyên liệu cho ngành giấy . 1.2. Xúc tiến việc triển khai các dự án đầu tư cho ngành giấy 1.3. Định hướng lại chiến lược sản phẩm và chiến lược thị trường . 1.4. Thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ngành giấy . 2. Về phía doanh nghiệp . 2.1. Nâng cao trình độ công nghệ 2.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm . 2.3. Nâng cao trình độ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 2.4. Tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại KẾT LUẬN . TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY