Đề tài Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập

LỜI MỞ ĐẦU Sau 20 năm tiến hành đổi mới nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) dưới sự điều tiết và quản lý vĩ mô của Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trước ngưỡng cửa của sự hội nhập, trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO), Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội là sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công đường lối đổi mới là phải ổn định môi trường kinh tế vĩ mô và có các chính sách kinh tế phù hợp. Trong đó chính sách tiền tệ là một chính sách kinh té quan trọng tác động mạnh mẽ nhiều mặt đến các biến số kinh tế vĩ mô. Trong nền kinh tế thị trường, chính sách tiền tệ là một công cụ điều tiết vĩ mô cực kỳ quan trọng, nhằm ổn định giá trị của đồng tiền, kiềm chế lạm phát, hạn chế thất nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta trong thời gian qua đã đạt mức cao song tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao, đồng nội tệ ngày càng mất giá . Điều này đòi hỏi Nân hàng Nhà nước Việt Nam phải có một chính sách tiền tệ đúng đắn, linh hoạt để tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững, đồng thời đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Với những nhận định trên, em quyết định lựa chọn đề tài: "Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập". Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích: - Làm rõ cơ sở lý luận về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Xem xét việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam qua 20 năm đổi mới - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam trong xu thế hội nhập. Để làm sáng tỏ các vấn đề trên, em đã áp dụng tổng hợp các phương pháp sau: - Phân tích vi mô - Phân tích vĩ mô - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp thông kê Đề án này được kết cấu thành 3 chương Chương I: Lý luận về chính sách tiền tệ Chương II: Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong xu thế hội nhập. Trong quá trình thực hiện đề án, do trình độ nghiên cứu còn hạn chế, việc thu thập tài liệu chưa nhiều, nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được cô giáo xem xét và chỉ bảo. Sau cùng, em xin phép được dành những lời trân trọng nhất để bày tỏ sự biết ơn tới cô giáo đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành đề án này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY