Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt

Trong nền kinh tế cạnh tranh quyết liệt, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thìđòi hỏi doanh nghiệp phải có một sức mạnh về tài chính cụ thể là vốn. Vốn là biểu hiện vật chất không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc mở rộng quy mô về chiều sâu và chiều rộng của mỗi doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp phải luôn đảm bảo vốn cho hoạt động của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từđó doanh nghiệp mới có thể tăng lợi nhuận, tăng thu nhập để tồn tại và phát triển. Sản phẩm công nghệ là một thị trường luôn phát triển và thay đổi thường xuyên, điều đóđòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm này phải luôn có sự cập nhật về sản phẩm cũng như công nghệ tiên tiến nhất để phục vụ các yêu cầu của khách hàng. Vốn lưu động là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Vì thế, việc sử dụng hiệu quả vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là một vần đề thường xuyên được quan tâm và là vần đề cốt lõi trong hoat động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty cổ phần Đại Việt là một đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý và sử dụng vốn lưu động sao cho hiệu quả vàđã gặt hái được một số thành tựu nhất định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. Do vậy, việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, tôi đã chọn đề tài : “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt" làm mục đích và nội dung nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình MỤCLỤC LỜINÓIĐẦU 1 Chương I:HIỆUQUẢSỬDỤNGVỐNLƯUĐỘNGTRONGDOANHN GHIỆP 3 1.1 Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 3 1.1.1 Khái niệm 3 1.1.2 Đặc điểm 3 1.1.3 Phân loại 4 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 5 1.2.1 Khái niệm 5 1.2.1.1 Khái niệm và phân loại vốn lưu động 5 1.2.1.2 Kết cấu và nhân tốảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 11 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 13 1.2.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn lưu động 17 1.3 Nhân tốảnh hưởng đến hiệu qủa sử dụng vốn lưu động 21 1.3.1 Nhân tố chủ quan 21 1.3.2 Nhân tố khách quan 22 Chương II:THỰCTRẠNGHIỆUQUẢSỬDỤNGVỐNLƯUĐ� �NGTẠICÔNGTYCỔPHẦNĐẠIVIỆT 24 2.1 Khái quát về tình hình sử dụng vốn lưu động trong Công ty cổ phần Đại Việt 24 2.1.1 Tổng quan về công ty cổ phần Đại Việt 24 2.1.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động 28 2.1.2.1 Cơ cấu vốn kinh doanh 28 2.1.2.2 Cơ cấu nguồn vốn 29 2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 30 2.2.1 Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đại Việt (2005-2007) 30 2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 32 2.2.2.1 Vốn và nguồn vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Đại Việt 32 2.2.2.2 Nguồn vốn lưu động của Công ty cổ phần Đại Việt 33 2.2.2.3 Vốn tiền mặt và khả năng thanh toán của Công ty cổ phần Đại Việt 35 2.2.2.4Các khoản phải thu 39 2.2.2.5Quản lý hàng tồn kho 41 2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 42 2.3.1 Kết quảđạt được 42 2.3.2 Hạn chế – Nguyên nhân 45 Chương III:GIẢIPHÁPNÂNGCAOHIỆUQUẢSỬDỤNGVỐNL ƯUĐỘNGTẠICÔNGTYCỔPHẦNĐẠIVIỆT 47 3.1 Định hướng phát triển công ty 47 3.2 Giải pháp nhằm năng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 48 3.2.1 Xác định nhu cầu VLĐ thường xuyên của doanh nghiệp 48 3.2.2 Nâng câo hiệu quả quản lý hàng tồn kho 51 3.2.3 Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi công nợ 52 3.2.4Nâng cao trình độđội ngũ quản lý và nhân viên 53 3.2.5Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ 54 3.2.6Hoàn thiện chếđộ, quy trình, hệ thống thông tin quản lý 55 KẾTLUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY