Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội

Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng. Ngân hàng là trung gian về tài chính cho các hoạt động đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thông qua việc huy động nguồn tiền nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế và của dân cư, sau đó dùng nguồn tiền huy động được đó đem cho vay đối với những doanh nghiệp đang cần vốn để kinh doanh. Mặt khác, ngân hàng giúp cho đồng tiền của người dân được sinh sôi nảy nở, giúp cho luồng tiền chu chuyển nhiều hơn tạo nên một nền kinh tế đa dạng và phát triển. Huy động vốn là vấn đề then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng nào huy động vốn được càng nhiều thì hoạt động kinh doanh của họ đạt hiệu quả càng cao. Chính vì vậy mà các ngân hàng luôn chú trọng nâng cao khả năng huy động vốn của mình. Khi mà sự cạnh tranh giành giật thị phần ngày càng diễn ra quyết liệt giữa các ngân hàng thì các ngân hàng luôn có những biện pháp khác nhau nhằm chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh gay gắt này. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội, mặc dù thành lập chưa được lâu, nhưng hiện nay Chi nhánh đã trở thành một trong các ngân hàng có khả năng huy động vốn cao trên địa bàn hoạt động. Có được điều này là sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ CBCNV trong toàn Chi nhánh. Sau một thời gian thực tập tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội, em có cơ hội được tìm hiểu quá trình hoạt động của công tác Huy động vốn, chính vì vậy em mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho hoạt động Huy động vốn của Chi nhánh đạt hiệu quả cao hơn. Do đó em lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội”. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy giáo ThS Nguyễn Đình Trung đã hướng dẫn chỉ bảo em tận tình, và các cô chú anh chị tại Phòng Tín dụng và phòng nguồn vốn của Chi nhánh, đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thiện bài viết. Bài viết là sự nỗ lực tìm tòi của bản thân cá nhân, song do năng lực còn nhiều hạn chế, nên không tránh khỏ những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, của mọi người để bài viết được hoàn chỉnh. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI 3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 3 1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 5 1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 8 1.3.1. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh. 8 1.3.2. Các sản phẩm dịch vụ Chi nhánh cung cấp. 9 1.3.3. Tình hình tổ chức cán bộ trong Chi nhánh. 11 1.3.4. Khách hàng. 12 1.3.5. Màng lưới các Chi nhánh và Phòng giao dịch. 12 1.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 14 1.4.1. Nhân tố bên trong. 14 1.4.1.1.Trình độ quản trị. 14 1.4.1.2.Vốn chủ sở hữu. 15 1.4.1.3.Hình thức huy động. 16 1.4.1.4.Trang thiết bị công nghệ. 16 1.4.1.5.Tính chuyên nghiệp trình độ của Cán bộ công nhân viên. 17 1.4.1.6.Uy tín của chi nhánh. 18 1.4.2. Nhân tố bên ngoài. 19 1.4.2.1.Môi trường kinh tế chính trị xã hội. 19 1.4.2.2.Lãi suất. 19 1.4.2.3.Sự đa dạng của các dịch vụ cung cấp. 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 21 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong những năm qua. 21 2.1.1. Về lợi nhuận. 21 2.1.2.Về tình hình kế toán tài chính. 22 2.1.3. Công tác kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế. 22 2.1.4. Các lĩnh vực công tác khác. 23 2.2.Các hình thức đẩy cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 25 2.2.1. Lãi suất tiền gửi. 25 2.2.2. Chính sách khách hàng của Chi nhánh. 27 2.2.3. Sự đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ. 27 2.2.4. Đổi mới kỹ thuật công nghệ. 28 2.2.5. Sắp xếp đổi mới ngân hàng. 29 2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 29 2.3.1. Những kết quả Chi nhánh đã đạt được trong động huy động vốn 29 2.1.1. Theo kỳ hạn. 31 2.1.2. Theo tính chất nguồn huy động. 33 2.1.3. Theo loại tiền. 35 2.3.2. Hạn chế. 35 2.3.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh. 36 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NÔI 38 3.1.Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 38 3.1.1. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam. 38 3.1.1.1. Mục tiêu phấn đấu trong 10 năm (từ 2001 – 2010). 38 3.1.1.2. Chiến lược phát triển. 39 3.1.2. Định hướng hoạt động huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội trong năm 2008 40 3.2. Những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh. 41 3.2.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường, Marketing ngân hàng. 41 3.2.2. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt hấp dẫn. 42 3.2.3. Đa dạng hoá hình thức huy động vốn. 44 3.2.4. Mở rộng màng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn. 45 3.2.5. Thực hiện chính sách khách hàng hợp lý. 45 3.2.6. Đào tạo và phát triển đội ngũ Cán bộ công nhân viên. 47 3.2.7. Đầu tư nâng cao cơ sở vật chất của Chi nhánh. 49 3.3. Kiến nghị. 50 3.3.1. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam. 50 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 50 KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY