Đề tài Nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng tại Công ty xuát nhập khẩu Thanh Hà

MỤC LỤC Tiêu đề Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO NGUỒN HÀNG 2 I,Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và công tác tạo nguồn hàng nói riêng 2 1. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu 2 2. Vai trò của công tác tạo nguồn hàng trong xuất khẩu 3 2.1.Khái niệm nguồn hàng xuất khẩu 3 2.2.Tạo nguồn hàng trong xuất khẩu 3 2.3.Thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 4 2.4. vai trò của công tác tạo nguồn hàng trong xuất khẩu 5 II, Phân loại nguồn hàng và các hình thức tạo nguồn hàng 6 1.Phân loại nguồn hàng 7 2.Các hình thức tạo nguồn hàng 9 III, Nội dung của công tác thu mua tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 13 1.Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu 13 2.Tổ chức hệ thống thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 14 3.Ký kết hợp đồng trong thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 15 4.Xúc tiến khai thác nguồn hàng 21 5.Tiếp nhận bảo quản và xuất kho giao hàng xuất khẩu 22 VI. Các nhân tố ảnh hương tới tạo nguồn hàng xuất khẩu 25 1.Khả năng nghiên cứu và tiếp cận thị trường của Công ty 25 2.Khả năng tài chính và uy tín của Công ty 26 3.Đội ngũ cán bộ công nhân viên tham gia tạo nguồn hàng xuất khẩu 26 4.Sự cạnh tranh trong thu mua 26 5.Các chính sách liên quan tới tạo nguồn hàng xuất khẩu 27 6.Tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua 27 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG THU MUA TẠO NGUỒN HÀNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ 30 I.Đặc điểm kinh doanh của Công ty 30 1.Quá trình hình thành và phát triển Công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà 30 2.Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty 32 3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 34 II.Thực trạng công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu của Công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà 37 1.Công tác nghiên cứu thị trường của Công ty 38 2.Về dự trữ hàng hoá 42 3.Công tác tổ chức cán bộ 43 4.Tình hình tài chính hiện tại 46 5.Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xuất khẩu 49 6.Những kết quả đạt được từ năm 1998 đến năm 2001 51 III.Đánh giá công tác thu mua tạo nguồn hàng của Công ty 53 1.Những mặt làm được 53 2.Những khó khăn tồn tại 57 3.Nguyên nhân 60 CHƯƠNG III:NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU MUA TẠO NGUỒN HÀNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ 61 I. Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong những năm tới 61 II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà 62 1.Nhận rõ những điều kiện của nền kinh tế thị trường để tạo cho mình một chiến lược hợp lý trong công tác thu mua tạo nguồn hàng 62 2.Tăng cường công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường 64 3.Các biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 69 4.Biện pháp đầu tư tạo nguồn hàng ổn định lâu dài 71 5.Các biện pháp khuyến khích hỗ trợ 72 6.Một số vấn đề khác 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC BẢNG BIỂU Tiêu đề Trang Bảng 1.1: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong vài năm qua 27 Bảng1.2: Kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng nông sản 28 Bảng1.3: Giá chè 29 Bảng2.1: Cơ cấu lao động của Công ty trong những năm gần đây 37 Bảng 2.2: Doanh số mua vào của một số mặt hàng 40 Bảng2.3: Thu nhập bình quân tháng của Công ty 43 Bảng 2.4: Doanh số bán ra của một số mặt hàng 44 Bảng2.5 : Bảng đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 47 Bảng 2.6 : Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty 52 Bảng 2.7 : Các khoản nộp ngân sách 53 Biểu 2.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty 35 Biểu 2.2: Doanh số mua vào một số mặt hàng 41 Biểu 2.3: Doanh số bán ra 45 Biểu 2.4: Lợi nhuận 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY