Đề tài Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng

NÂNG CAO CƠ HỘI VIỆC LÀM QUA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐÀ NẴNG TÓM TẮT Dựa trên số liệu khảo sát từ các phiên giao dịch tại sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng, các phân tích thống kê làm rõ các đặc điểm của cung cầu lao động trên địa bàn Đà Nẵng và mô hình xác suất Probit phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm việc làm của người lao động như: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, tiền lương Từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho người lao động. ABSTRACT Based on the surveys on candidates participating in transactions at Da Nang Job Trading Floor, the statistical analyses reveal the features of labor supply and demand in Da Nang and the Probit model is employed to examine the determinants of employment probability such as education, qualification, experience, wage and so on. In addition, some policy implications are proposed to promote employment opportunities for laborers. 1. Mở đầu 1.1. Đặt vấn đề Thông tin thị trường lao động giữ vai trò quan trọng không chỉ đối với sự vận hành và phát triển của thị trường lao động mà còn đối với quá trình hoạch định và thực thi các chính sách về lao động. Khi thông tin về cung, cầu, quan hệ cung cầu đầy đủ sẽ nâng cao cơ hội và hiệu quả của các quyết định lựa chọn giao dịch trên thị trường lao động. Thực tiễn phát triển của thị trường lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là thông qua hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm và sàn giao dịch việc làm đã cho thấy quá trình tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn mặc dù lực lượng lao động đang gia tăng về số lượng và cải thiện về chất lượng. Những khó khăn này một phần là do cả người tìm việc và các doanh nghiệp tuyển dụng đang thiếu thông tin về thị trường lao động. Vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các dịch vụ hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng cơ hội giao dịch việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 1.2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: các ứng viên và các doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng và Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng. - Phạm vi nghiên cứu: Các ứng viên dự tuyển và các doanh nghiệp tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng đến từ thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khác. 2. Nội dung nghiên cứu 2.1. Một số vấn đề lý luận về sàn giao dịch việc làm (GDVL) 2.1.1. Khái niệm Sàn GDVL - Nơi tổ chức tiếp nhận đăng ký tìm việc, đăng ký học nghề, đăng ký tuyển dụng trực tiếp hoặc thông qua hệ thống máy tính (website). - Nơi tổ chức kết nối việc làm, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tổ chức cho các doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển lao động trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm và giới thiệu người lao động đến các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. 2.1.2. Hoạt động của sàn GDVL - Các hoạt động giới thiệu và quảng cáo về kết quả sản xuất, kinh doanh và xu hướng phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề - Các hoạt động tuyển dụng lao động: cung cấp hồ sơ  tiếp nhận hồ sơ của người lao động  tổ chức phỏng vấn và tuyển chọn lao động  Ký kết hợp đồng lao động; - Các hoạt động đăng ký và tuyển sinh thanh niên học nghề: cung cấp hồ sơ  tiếp nhận hồ sơ  giới thiệu nghề và tiếp nhận người học nghề. - Các hoạt động tư vấn về chính sách, pháp luật lao động- việc làm và dạy nghề. - Tổ chức các diễn đàn theo từng chuyên đề.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY