Đề tài Nâng cao chất lượngcho vay tiêu dùng tại Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, với việc thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới kinh tế,Việt Namđã đạt đượcnhững thành tựu to lớn với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trên 8%/năm.Trong quá trình hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước đang có những chuyển biến tích cực phù hợp với xu thế phát triển chung. Đặc biệt, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO thì dấu ấn của sự hội nhập càng trở nên rõ nét hơn trong nền kinh tế nước ta. Trong hoàn cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng tăng cao, nhu cầu vay tiêu dùng của người dân cũng ngày một lớn. Những năm trở lại đây, hoạt động cho vay tiêu dùng mang một vai trò quan trọng trong dịch vụ ngân hàng, cho vay tiêu dùng đóng góp một phần lợi nhuận không nhỏ trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Người tiêu dùng với mức thu nhập ngày càng ổn định và được cải thiện, cùng với trình độ dân trí và mức sống cao, hứa hẹn sẽ thúc đẩy hoạtđộng cho vay tiêu dùng ngày càng phát triển. Tuy vậy, hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam vẫn có những hạn chế nhất định như định mức cho vay tiêu dùng tối đa còn thấp, thời hạn cho vay tiêu dùng ngắn, chính sách và thủ tục cho vay tiêu dùng còn phức tạp và hạn chế, chưa hấp dẫn được lượng đông đảo KH tương xứng với vị thế và tiềm năng của các ngân hàng tại Việt Nam. Ngân hàng Công Thương Việt Nam là Ngân hàng thương mại Quốc doanh , cũng là một trong những ngân hàng hàng đầu về quy mô và chất lượng đang hoạt động tại Việt Nam. Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình là đơn vị thành viên của hệ thống Ngân Hàng Công Thương trên cả nước, có nhiệm vụ thay mặt Ngân Hàng Công Thương trực tiếp kinh doanh trên địa bàn Quận Ba Đình. Trên thực tế, tiềm năng phát triển của kinh tế Quận Ba Đình và nhu cầu vay tiêu dùng tại đây còn rất lớn. Sự phát triển của nền kinh tế cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân nhất thiết phải có sự hỗ trợ của các ngân hàng. Bởi vậy, cho vay tiêu dùng là một thị trường tiềm năng đối với các NHTM nói chung và Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đìnhnói riêng trong thời gian tới. Trước bối cảnh đó, Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ với khu vực KHvay tiêu dùng tại địa bàn.Chi nhánh là đơn vị tiên phong trong khối NHTM Nhà nước thành lập phòng tín dụng dành riêng cho KHcá nhân, nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, cho đến nay, hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh vẫn còn nhiều tiềm năng cần khai thác. Do đó, việc tìm hiểu thực trạng cho vay tiêu dùng của chi nhánh và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùnglà rất cần thiết. Vì lý do trên, đề tài “Nâng cao chất lượngcho vay tiêu dùng tại Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình” đã được lựa chọn nghiên cứu. Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, kết cấu đề tài được chia thành 3 chương: ã Chương 1: Hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM - những vấn đề lý luận cơ bản ã Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng của Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình ã Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình CHƯƠNG 1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN .3 1.1 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 3 1.1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại 3 1.1.1.2 Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại .7 1.1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại .16 1.1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay .16 1.2Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại . .18 1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 25 1.2.3. Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại . 28 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 30 1.3.1 Những nhân tố chủ quan .30 1.3.2 Những nhân tố khách quan .33 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 36 2.1 Tổng quan về Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình .36 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình 36 2.1.2 Mô hình tổ chức 38 2.1.3 Tình hình hoạt động của Chi nhánh trong 3 năm trở lại đây 40 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn .40 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 42 2.1.3.3 Kết quả kinh doanh 45 2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng của chi nhánh 45 2.2.1 Cơ sở pháp lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình .45 2.2.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình 46 2.2.3 Điều kiện vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình .47 2.2.4 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình 56 2.2.5 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình 56 2.3 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình .62 2.3.1 Những thành tựu của chi nhánh trong cho vay tiêu dùng .62 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân cho vay tiêu dùng của chi nhánh 63 2.3.2.1 Hạn chế .63 2.3.2.2 Nguyên nhân 64 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 69 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh trong thời gian tới .69 3.1.1 Nhu cầu vay tiêu dùng trong thời gian tới .69 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của chi nhánh trong thời gian tới .70 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình .71 3.2.1 Tăng cường công tác huy động vốn 71 3.2.2 Tăng cường hoạt động marketing để nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng 73 3.2.3 Đa dạng hoá các loại hình sản phẩm cho vay tiêu dùng .77 3.2.4 Xây dựng chính sách khách hàng theo hướng cởi mở hơn đối với khách hàng vay tiêu dùng .78 3.3 Một số kiến nghị .80 3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam .80 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .81 3.3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền liên quan 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY