Đề tài Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai (Hà Nội) quản lý trong giai đoạn hiện nay

Nhìn chung, các tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình thể hiện đúng mục đích, tính chất, phương pháp tự phê bình và phê bình trong Đảng. Trong tự phê bình và phê bình đã chỉ ra được một số ưu điểm, khuyết điểm chủ yếu, có kế hoạch và biện pháp khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Sau mỗi đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, từng tập thể cấp ủy và cá nhân đều đã có những chuyển biến tiến bộ. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy và tập thể lãnh đạo đã có nền nếp, theo đúng quy trình và kế hoạch đã được thông qua. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật đã nêu, vẫn còn những tổ chức đảng, những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai quản lý chưa thực sự quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, quy trình tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, vì thế, ở những tập thể đó kết quả và tác dụng của tự phê bình và phê bình chưa cao, còn nặng tính hình thức, hoặc là thủ tiêu đấu tranh tự phê bình và phê bình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY