Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân

Trong những năm vừa qua, số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ không ngừng tăng lên và đang dần khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân. Hàng năm các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp khoảng 26% GDP, 31% tổng sản lượng công nghiệp, thu hút 26% lực lượng lao động. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97% tỷ trọng số lượng các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Đây là khu vực được đánh giá là rất có tiểm năng phát triển kinh tế. Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 23-11-2002 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nêu :" Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát tiển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa vả nhỏ phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, phát triển khoa học-công nghệ và nguồn lực ." Nhận thức được điều này, trong thời gian qua các ngân hàng thương mại đã chú trọng quan tâm đến các doanh nghiệp này. Nhất là khi môi trường kinh doanh giữa các ngân hàng này càng trở nên khốc liệt thì việc nhắm tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ như là một đối tượng khách hàng đầy tiềm năng là chiến lược phát triển tất yếu của các ngân hàng thương mại. Nắm được chủ trưởng của Đảng và Nhà nước cũng như để bắt kịp với xu hướng vận động của nền kinh tế, ngân hàng Công Thương Thanh Xuân trong thời gian qua đã đẩy mạnh tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hoát động này đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế đòi hỏi ngân hàng phải nỗ lực tìm cách giải quyết để ngân hàng có thể phát triển hơn nữa và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy sau một thời gian thực tập tại ngân hàng, em đã chọn đề tài :"Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân" cho chuyên đề tốt nghiệp. Ngoài Lời mở đầu, Mục lục, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Chuyên đề được kết cấu thành ba chương như sau: Chương I: Tín dụng ngân hàng và Chất lượng tín dụng ngân hàng đối với DNV&N Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại NHCT Thanh Xuân Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNV&N ở NHCT Thanh Xuân MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Chương I-Tín dụng ngân hàng và Chất lượng tín dụng ngân hàng đối với DNV&N 3 1.1_Khái quát về DNV&N 3 1.1.1_Khái niệm 3 1.1.2_Đặc điểm 4 1.1.3_Vai trò của DNV&N 6 1.2_Tín dụng ngân hàng 10 1.2.1_Tín dụng- một hoạt động chủ yếu của các NHTM 10 1.2.2_Các hình thức tín dụng ngân hàng 12 1.3_Chất lượng tín dụng đối với DNV&N 14 1.3.1_Khái niệm 14 1.3.2_Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 15 1.3.3_Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 20 Chương II_Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNV&N ở NHCT Thanh Xuân 27 2.1_Khái quát về ngân hàng 27 2.1.1_Lịch sử hình thành và phát triển 27 2.1.2_Cơ cấu tổ chức 27 2.1.3_Sơ lược về hoạt động kinh doanh 31 2.2_Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại NHCT Thanh Xuân 40 2.2.1_Tình hình cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 40 2.2.2_Quy mô và chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại NHCT TX 42 2.3_Đánh giá về chất lượng tín dụng tại NHCT Thanh Xuân 51 2.3.1_Những kết quả đạt được 51 2.3.2_Hạn chế và nguyên nhân 53 Chương III_Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với NHCT Thanh Xuân 60 3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với DNV&N của NHCT Thanh Xuân 60 3.2_Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại NHCT Thanh Xuân 64 3.2.1_Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp đối với DNV& 64 3.2.2_Nâng cao công tác thẩm định khách hàng và dự án vay vốn 65 3.2.3_Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 67 3.2.4_Nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ 68 3.2.5_Tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hoá ngân hàng 69 3.2.6_Đẩy mạnh công tác marketing, quảng cáo 70 3.3_Kiến nghị 72 3.3.1_Kiến nghị với Chính Phủ 72 3.3.2_Kiến nghị với NHNN 74 3.3.3_Kiến nghị với NHCT VN 75 Kết luận 76 Danh mục tài liệu tham khảo 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY