Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp nhà nước tại chi nhánh ngân hàng Công thương Ba Đình

Lời Mở đầu Nền kinh tế đất n¬ớc đang trên đà đổi mới, chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị tr¬ờng có sự quản lý của nhà n¬ớc theo định h¬ớng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đổi mới đó các doanh nghiệp nhà n¬ớc (DNNN) luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, duy trì vị thế chủ đạo của kinh tế nhà n¬ớc trong nền kinh tế nhiều thành phần. Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất n¬ớc các DNNN theo thời gian đã và đang có những đóng góp ngày càng tăng vào GDP cũng nh¬ vào ngân sách nhà n¬ớc, góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ tr¬ơng CNH-HĐH đất n¬ớc của Đảng và Nhà n¬ớc ta. Tuy nhiên, thực tiễn phản ánh tình hình hoạt động của các DNNN đã cho thấy một tình trạng đáng lo ngại và đang trở nên phổ biến đối với hầu hết các DNNN đó là hiện t¬ợng thiếu vốn, đặc biệt là vốn l¬u động. Để giải quyết khó khăn này, ngoài phần tài trợ từ ngân sách nhà n¬ớc, bổ sung từ nguồn vốn tự tạo, các doanh nghiệp th¬ờng tìm đến nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Nhận thức rõ đ¬ợc tầm quan trọng của các DNNN và thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Ngành ngân hàng, Ngân hàng Công th¬ơng Việt Nam về đầu t¬ phát triển cho các DNNN, kinh tế nhà n¬ớc. Trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Công th¬ơng Khu vực Ba Đình đã có nhiều cố gắng tích cực trong việc mở rộng tín dụng, cung ứng vốn cho các DNNN nhằm triển khai, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu t¬ đổi mới trang thiết bị, công nghệ, cải tiến và nâng cao chất l¬ợng sản phẩm, trình độ cán bộ, từ đó, tạo ra thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị tr¬ờng trong n¬ớc và quốc tế. Vì vậy, trong nhiều năm các DNNN luôn là đối t¬ợng khách hàng phục vụ chủ yếu của nghiệp vụ tín dụng tại Chi nhánh với số l¬ợng khá đông đảo, th¬ờng chiếm trên 95% d¬ nợ hàng năm và là khu vực mang lại nguồn thu lớn nhất cho Chi nhánh. Qua thời gian thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công th¬ơng Khu vực Ba Đình, em nhận thấy hoạt động tín dụng đối với các DNNN tại đây đã đáp ứng đ¬ợc khá lớn nhu cầu vốn từ phía các doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động Chi nhánh không ngừng quan tâm đến vấn đề củng cố và nâng cao chất l¬ợng hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, do nhiều nhân tố khách quan và chủ quan mà chất l¬ợng tín dụng vẫn ch¬a hoàn toàn đ¬ợc đảm bảo, còn có những vấn đề tồn tại, v¬ớng mắc cần tiếp tục đ¬ợc nghiên cứu tìm ra giải pháp giải quyết hữu hiệu để đem lại chất l¬ợng và hiệu quả tốt nhất cho việc đầu t¬ tín dụng. Xuất phát từ nhận định đó em đã chọn đề tài: ”Giải pháp nâng cao chất l¬ợng tín dụng khi cho vay Doanh nghiệp Nhà n¬ớc tại Chi nhánh Ngân hàng Công th¬ơng Khu vực Ba Đình” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm có 3 ch¬ơng: Ch¬ơng I: Tín dụng ngân hàng và các chỉ tiêu đánh giá chất l¬ợng tín dụng. Ch¬ơng II: Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các Doanh nghiệp nhà n¬ớc tại Chi nhánh Ngân hàng Công th¬ơng Khu vực Ba Đình. Ch¬ơng III: Giải pháp nâng cao chất l¬ợng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhà n¬ớc tại Chi nhánh Ngân hàng Công th¬ơng Khu vực Ba Đình. Cũng qua phần mở đầu này em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Thầy giáo Hoàng Xuân Quế_Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính tr¬ờng Đại học KTQD Hà Nội và các cán bộ Phòng Kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Công th¬ơng Khu vực Ba Đình những ng¬ời đã tận tình chỉ bảo h¬ớng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn. Và do kinh nghiệp thực tế, kiến thức, thời gian còn hạn chế nên chắc chắn luận văn sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận đ¬ợc nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn đồng học để bản luận văn có điều kiện hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY