Đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân Hàng Công Thương Cầu Giấy

LỜI MỞ ĐẦU Sự ra đời và phát triển của ngân hàng gắn liền với sự phát triển nền kinh tế, xã hội. Trong những năm qua hệ thống ngân hàng đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ. Từ mô hình hệ thống ngân hàng của nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang mô hình ngân hàng của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự chuyển biến này đã tạo cho ngân hàng sự phát triển không ngừng đóng góp đáng kể trong sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế đất nước. Hoạt động cho vay là hoạt động rất được ngân hàng chú trọng. Ngân hàng luôn mong muốn cho vay để thu lợi nhuận. Đây là hoạt động mang lại lợi nhuận đồng thời kích thích sản xuất( kích cầu ) tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế, tạo sức sống cho nền kinh tế, nhằm thoả mãn nhu cầu của con người. Cho vay là một trong những hoạt động có xu hướng đang tăng trong gần hai thập kỷ qua. Tuy nhiên việc quản lý hoạt động này tương đối phức tạp và có nhiều bất cập.Vì vậy đề tài : “Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân Hàng Công Thương Cầu Giấy” được chọn để làm hiểu rõ hơn về hoạt động cho vay tại ngân hàng, từ đó có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại chi nhánh ngân hàng Công Thương Cầu Giấy. Chuyên đề gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về chất lượng hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay của ngân hàng Công Thương Cầu Giấy. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng Công Thương Cầu Giấy. Với một lòng biết ơn sâu sắc, Em xin được cảm ơn Khoa Ngân hàng - Tài chính, các Thầy Cô giáo Thầy giáo TS. Đặng Ngọc Đức đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt Toàn thể các cô chú, anh chị cán bộ chi nhánh ngân hàng Công Thương Cầu Giấy đã tạo nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian thực tập vừa qua. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1 Tổng quan về hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại. 3 1.1.1 Khái quát về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3 1.1.2 Phân loại cho vay 4 1.2 Chất lượng cho vay 8 1.3 Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay. 11 1.3.1 Nhóm chỉ tiêu định tính phản ánh chất lượng cho vay. 11 1.3.2 Nhóm chỉ tiêu định lưọng phản ánh chất lượng cho vay. 13 1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động cho vay 15 1.4.1 Nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng 15 1.4.2.Nhân tố thuộc về khách hàng 18 1.4.3 Các nhân tố khác 19 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY 21 2.1 Giới thiệu về ngân hàng Công Thương Cầu Giấy 21 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Công Thương Cầu Giấy 21 2.1.2 Mô hình tổ chức và quản lý 22 2.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 24 2.2.1Về hoạt động huy động vốn 24 2.2.2Về hoạt động Sử dụng vốn. 272.2.3 Các hoạt động dịch vụ thu phí. 29 2.3 Tình hình về chất lượng cho vay của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Cầu Giấy. 30 2.4 Thực trạng về chất lượng cho vay. 35 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY 43 3.1 Định hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân Hàng Công Thương Cầu Giấy. 43 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với chi nhánh ngân hàng Công Thương Cầu Giấy 44 3.2.1 Xây dựng chính sách cho vay 44 3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định 46 3.2.3 Đổi mới cơ cấu cho vay theo hướng: 47 3.2.4 Đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu 48 3.2.6 Thông tin thu thập đảm bảo tính chính xác và hiệu quả 49 3.2.7 Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng 50 3.3 Kiến nghị 51 3.3.1Kiến nghị chính phủ 51 3.3.4 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 53 KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY