Đề tài Mục tiêu xóa đói giảm nghèo và bảo tồn rừng ở Việt Nam

Mục lục Lời nói đầu v Lời cảm ơn vi Tóm tắt vii 1. Giới thiệu 1 2. Chỉ số nghèo đói tại Việt nam 2 2.1. Ước tính diện tích nhỏ về chỉ số nghèo đói 2 2.2. Phân bố nghèo đói theo không gian tại Việt nam 4 2.3. Tỷ lệ nghèo đói và mật độ nghèo đói 4 2.4. Các đặc tính khác của tình trạng nghèo 7 2.5. Các cụm tỷ lệ nghèo đói 7 3. Diện tích rừng 9 4. Mối quan hệ nghèo-môi trường 11 4.1. Bằng chứng từ kinh nghiệm 11 4.2. Các mối tương quan không gian trong quan hệ nghèo-rừng 13 5. Kết luận 16 Chú thích 18 Tài liệu tham khảo 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY