Đề tài Một số vấn đề kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 2 Kết cấu đề tài 4 Chương I: Cơ sở lý luậnTDNH và kế toán cho vay trong hệ thống ngân hàng 5 1.1. TDNH và vai trò của TDNH trong nền kinh tế quốc dân 5 1.2. Sự cần thiết của TDNH đối với sự phát triển của KT ngoài QD 8 1.3. Vai trò nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 12 1.4. Các phương thức cho vay chứng từ tài khoản kế toán nghiệp vụ cho vay ngoài quốc doanh 15 1.5. Quy trình kế toán cho vay ngoài quốc doanh 24 Chương II: Thực trạng công tác kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại NHNo & PTNT Quảng Bình 30 2.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo & PTNT Quảng Bình 30 2.2. Tình hình thực hiện kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại NHNo & PTNT Quảng Bình 41 Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại NHNo & PTNT Quảng Bình 56 3.1. Thực hiệ đôn đốc thu hồi nợ và lãi phù hợp với thực trạng từng khoản vay 56 3.2. Phương pháp cho vay 57 3.3. Khuyến khích khách hàng vay chuyển khoản qua ngân hàng 57 3.4. Phương pháp xử lý nợ, nợ quá hạn 58 3.5. Phạt chậm trả đối với khoản "Lãi chưa thu" 58 3.6. áp dụng tin học trong kế toán cho vay 60 3.7. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên ngân hàng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong cơ chế thị trường 61 Kết luận 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY