Đề tài Một số phương pháp song song cho hệ đại số tuyến tính

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÍ SONG SONG 1.1 Xử lý song song 1.2 Phân loại kiến trúc máy tính 1.3 Các thành phần chính của máy tính song song 1.4 Thiết kế và đánh giá thuật toán song song 1.5 Kiến trúc cụm máy tính Chương 2: GIAO DIỆN TRUYỀN THÔNG ĐIỆP MPI 2.1 Giới thiệu về MPI 2.2 Mô hình lập trình MPI 2.3 Những hàm MPI cơ bản 2.4 Những hàm truyền thống tập thể Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢIHỆ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 3.1 Giới thiệu 3.2 Một số phương pháp lặp tuần tự giải hệ phương trình đại số tuyến tính 3.3 Một số thuật toán lặp song song giải hệ phương trình đại số tuyến tính 3.4 Chương trình thử nghiệm KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY